Szczegóły spółki

Nazwa CHAR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
NIP 7812004055
REGON 385023221
KRS 0000287736
Adres ul. Wilków Morskich 11, 60-480 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 0111Z — uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.0
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.0
Płynność bieżąca (CR) b.d. b.d.
Płynność szybka (QR) b.d. b.d.
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.0
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.0% 0.0%
Rentowność aktywów (ROA) 0.0% 0.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-09 47/2020 21 12925
Poz. 12925. CHAR SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000287736. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-9019/2020]

Likwidator spółki CHAR S.A. w likwidacji z siedzibą w Pozna-
niu, wpisanej do KRS pod numer 0000287736, zawiadamia
po raz drugi, iż 16.01.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy spółki CHAR S.A. podjęło uchwałę o otwarciu jej
likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli ww. spółki do
zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby spółki:
Poznań (60-480), ul. Wilków Morskich 11, w terminie sześciu
miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
Poz. 12925. CHAR SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000287736. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-9019/2020]

Likwidator spółki CHAR S.A. w likwidacji z siedzibą w Pozna-
niu, wpisanej do KRS pod numer 0000287736, zawiadamia
po raz drugi, iż 16.01.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy spółki CHAR S.A. podjęło uchwałę o otwarciu jej
likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli ww. spółki do
zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby spółki:
Poznań (60-480), ul. Wilków Morskich 11, w terminie sześciu
miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
2020-02-21 36/2020 17 9465
Poz. 9465. CHAR SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000287736. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-9016/2020]

Likwidator spółki CHAR S.A. w likwidacji z siedzibą w Pozna-
niu, wpisanej do KRS pod numer 0000287736, zawiadamia
po raz pierwszy, iż 16.01.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy spółki CHAR S.A. podjęło uchwałę o otwarciu jej
likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli ww. spółki do
zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby spółki:
Poznań (60-480), ul. Wilków Morskich 11, w terminie sześciu
miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.
Poz. 9465. CHAR SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000287736. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 wrze-
śnia 2007 r.
[BMSiG-9016/2020]

Likwidator spółki CHAR S.A. w likwidacji z siedzibą w Pozna-
niu, wpisanej do KRS pod numer 0000287736, zawiadamia
po raz pierwszy, iż 16.01.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy spółki CHAR S.A. podjęło uchwałę o otwarciu jej
likwidacji.

Wobec powyższego wzywa się wierzycieli ww. spółki do
zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby spółki:
Poznań (60-480), ul. Wilków Morskich 11, w terminie sześciu
miesięcy od daty ostatniego ogłoszenia.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki