Szczegóły spółki

Nazwa SENTO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772148906
REGON 357189848
KRS 0000287388
Adres ul. Zygmunta Miłkowskiego 7 lok. U7, 30-349 Kraków
Telefon 0126385780
Faks 0126385780
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-05-25 100/2020 28
Poz. 22922. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-22590/2020]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., o godzinie: 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
nie będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.... (rozwiń)
Poz. 22922. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-22590/2020]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 25 czerwca 2020 r., o godzinie: 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
nie będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.... (rozwiń)
2019-05-14 92/2019 23
Poz. 24514. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-24057/2019]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4 Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.... (rozwiń)
Poz. 24514. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-24057/2019]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4 Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.... (rozwiń)
2018-05-11 91/2018 18
Poz. 19669. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-19155/2018]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.... (rozwiń)
Poz. 19669. SENTO SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000287388. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 sierp-
nia 2007 r.
[BMSiG-19155/2018]

Zarząd Spółki SENTO S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Krakowa-
-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287388,
zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 r., o godzinie 930, w Krako-
wie przy ulicy Piłsudskiego 36/4, Zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Spółki.... (rozwiń)