Szczegóły spółki

Nazwa PRO-BUD SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6710000490
REGON 330299029
KRS 0000285143
Adres ul. św. Wojciecha 4, 78-100 Kołobrzeg
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail biuro@pro-bud.pl
WWW www.pro-bud.pl
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.73 0.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.64 1.01
Płynność bieżąca (CR) 1.42 2.16
Płynność szybka (QR) 0.57 0.73
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.64 1.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 5.57% 10.19%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 24.6% 40.06%
Rentowność aktywów (ROA) 6.75% 19.94%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki