Szczegóły spółki

Nazwa BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7811809934
REGON 300623460
KRS 0000284645
Adres ul. Jeleniogórska 16C lok. 3, 60-179 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6499Z — pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  • 6430Z — działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  • 7010Z — działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.69 0.79
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.2 3.86
Płynność bieżąca (CR) 1.25 1.03
Płynność szybka (QR) 1.25 1.03
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.2 3.86
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -45.27% -87.59%
Rentowność aktywów (ROA) -14.13% -18.02%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-22 78/2020 426 193349
Poz. 193349. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7832/20/72]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DULNIK 2. ANDRZEJ
JÓZEF 3. 56120701071
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DULNIK 2. ANDRZEJ
JÓZEF 3. 56120701071 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 2 1. TRUSZKOWSKI 2. DARIUSZ ADAM
3. 65122601173 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 193349. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7832/20/72]

W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DULNIK 2. ANDRZEJ
JÓZEF 3. 56120701071
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DULNIK 2. ANDRZEJ
JÓZEF 3. 56120701071 4. PROKURA SAMO-
ISTNA 2 1. TRUSZKOWSKI 2. DARIUSZ ADAM
3. 65122601173 4. PROKURA SAMOISTNA
2019-12-06 236/2019 412 1160756
Poz. 1160756. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26297/19/366]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ
gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica JASIELSKA nr domu
16 A kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. JELENIOGÓRSKA nr domu 16C nr lokalu 3 kod
pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 1160756. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26297/19/366]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL-
SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ
gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica JASIELSKA nr domu
16 A kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. JELENIOGÓRSKA nr domu 16C nr lokalu 3 kod
pocztowy 60-179 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
2019-07-30 146/2019 1138 909818
Poz. 909818. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165288/19/310]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909818. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165288/19/310]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1138 909819
Poz. 909819. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/22]W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909819. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/22]W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1138 909820
Poz. 909820. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/423]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909820. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/423]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1138 909821
Poz. 909821. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/824]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909821. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/824]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1138 909822
Poz. 909822. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/225]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909822. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/225]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1138 909823
Poz. 909823. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/626]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909823. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/626]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-30 146/2019 1138 909824
Poz. 909824. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/27]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 909824. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/165289/19/27]

W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-16 222/2018 1242 1052082
Poz. 1052082. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23234/18/21]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TYLIŃSKI 2. TOMASZ 3. 68010709658 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1052082. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23234/18/21]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TYLIŃSKI 2. TOMASZ 3. 68010709658 5. WICE-
PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-08-30 168/2018 241 341919
Poz. 341919. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187945/18/846]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341919. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187945/18/846]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-30 168/2018 241 341920
Poz. 341920. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187946/18/247]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 341920. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187946/18/247]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339593
Poz. 339593. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187898/18/553]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339593. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187898/18/553]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339594
Poz. 339594. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187899/18/954]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339594. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187899/18/954]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339595
Poz. 339595. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187900/18/557]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339595. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187900/18/557]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339596
Poz. 339596. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187901/18/958]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339596. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187901/18/958]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339597
Poz. 339597. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187943/18/44]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339597. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA.KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187943/18/44]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-29 167/2018 233 339598
Poz. 339598. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187944/18/445]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339598. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SYSTEM, wpis do
rejestru: 12.07.2007.
[RDF/187944/18/445]

W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-01 105/2018 330 147835
Poz. 147835. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10703/18/942]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZICKI 2. EDWARD 3. 66101309978 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZIARKOW-
SKI 2. CEZARY PIOTR 3. 62060304771 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 147835. BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/10703/18/942]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZICKI 2. EDWARD 3. 66101309978 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZIARKOW-
SKI 2. CEZARY PIOTR 3. 62060304771 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki