Szczegóły spółki

Nazwa OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADYTOWO - AKCYJNA
NIP 9511858556
REGON 013081907
KRS 0000283772
Adres ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa
Telefon 0225389777
Faks 0225389777
E-mail info@bphtfi.pl
WWW www.bphtfi.pl
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-31 21/2020 173 45751
Poz. 45751. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3444/20/507]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 45751. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/3444/20/507]

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-10 132/2019 361 613924
Poz. 613924. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.06.2007.
[RDF/139422/19/129]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613924. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.06.2007.
[RDF/139422/19/129]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 361 613925
Poz. 613925. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.06.2007.
[RDF/139422/19/530]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613925. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.06.2007.
[RDF/139422/19/530]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 361 613926
Poz. 613926. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.06.2007.
[RDF/139422/19/931]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613926. OCTA K4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMADY-
TOWO - AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis
do rejestru: 28.06.2007.
[RDF/139422/19/931]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-08 217/2018 582 949016
Poz. 949016. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.06.2007.
[RDF/783927/18/142]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 949016. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.06.2007.
[RDF/783927/18/142]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 582 949017
Poz. 949017. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.06.2007.
[RDF/783928/18/543]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 949017. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.06.2007.
[RDF/783928/18/543]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-08 217/2018 582 949018
Poz. 949018. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.06.2007.
[RDF/783929/18/944]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 949018. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SYSTEM, wpis do
rejestru: 28.06.2007.
[RDF/783929/18/944]

W dniu 17.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-01-17 12/2018 205 14176
Poz. 14176. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/100507/17/404]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 14176. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
WIEDZIALNOŚCIĄ 17 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
-AKCYJNA. KRS 0000283772. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 28.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/100507/17/404]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki