Szczegóły spółki

Nazwa DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8971729452
REGON 020512760
KRS 0000282571
Adres ul. Biała 4 lok. 34C/34D, 00-895 Warszawa
Telefon 324 329 290
Faks 324 329 290
E-mail info@digitalavenue.pl
WWW digitalavenue.pl
PKD
  • 6312Z — działalność portali internetowych
  • 5819Z — pozostała działalność wydawnicza
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.22
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.22 0.28
Płynność bieżąca (CR) 4.53 3.25
Płynność szybka (QR) 4.4 3.1
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.22 0.28
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.98% -30.54%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.41% -41.98%
Rentowność aktywów (ROA) 1.15% -32.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-17 11/2020 305 25657
Poz. 25657. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93976/19/866]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. OBSZAŃSKI 2. MARIUSZ 3. 70111703732
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GÓRSKI
2. ŁUKASZ DOMINIK 3. 78101603518 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 25657. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/93976/19/866]

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. OBSZAŃSKI 2. MARIUSZ 3. 70111703732
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GÓRSKI
2. ŁUKASZ DOMINIK 3. 78101603518 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-04 128/2019 1052 549699
Poz. 549699. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/699]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549699. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/699]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1052 549700
Poz. 549700. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/100]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549700. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/100]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1052 549701
Poz. 549701. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/501]
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549701. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/501]
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1052 549702
Poz. 549702. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/902]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 549702. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/133118/19/902]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-03 02/2019 346 5275
Poz. 5275. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85052/18/843]W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOCHEŃCZAK 2. PIOTR 3. 87122413473 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. OBSZAŃSKI
2. MARIUSZ 3. 70111703732) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 5275. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85052/18/843]W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOCHEŃCZAK 2. PIOTR 3. 87122413473 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. OBSZAŃSKI
2. MARIUSZ 3. 70111703732) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
2018-11-19 223/2018 1611 1072017
Poz. 1072017. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63152/18/788]

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SŁO-
MIŃSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 131 kod pocztowy
00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁA
nr domu 4 nr lokalu 34C/34D kod pocztowy 00-895
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 1072017. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63152/18/788]

W dniu 08.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SŁO-
MIŃSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 131 kod pocztowy
00-195 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIAŁA
nr domu 4 nr lokalu 34C/34D kod pocztowy 00-895
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
2018-06-22 120/2018 393 205970
Poz. 205970. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55477/18/873]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 205970. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55477/18/873]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 393 205971
Poz. 205971. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55478/18/274]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 205971. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55478/18/274]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 393 205972
Poz. 205972. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55479/18/675]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 205972. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55479/18/675]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-22 120/2018 393 205973
Poz. 205973. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55480/18/387]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 205973. DIGITAL AVENUE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000282571. SYSTEM, wpis do rejestru:
14.06.2007.
[RDF/55480/18/387]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki