Szczegóły spółki

Nazwa TECHMATIK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7962622903
REGON 673004643
KRS 0000277687
Adres ul. Stanisława Żółkiewskiego 131/133, 26-610 Radom
Telefon 0483690800
Faks 0483690800
E-mail jadar@techmatik.pl
WWW www.techmatik.pl
PKD
  • 2892Z — produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
  • 2829Z — produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 2822Z — produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
  • 2611Z — produkcja elementów elektronicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.5 0.74
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.01 2.87
Płynność bieżąca (CR) 1.5 1.1
Płynność szybka (QR) 0.87 0.44
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.01 2.87
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.66% -10.11%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 1.52% -26.89%
Rentowność aktywów (ROA) 0.76% -6.94%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki