Szczegóły spółki

Nazwa "TEXTON" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7322070553
REGON 100321830
KRS 0000275700
Adres ul. Konstantynowska 62/70, 95-100 Zgierz
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 1395Z — produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-06-08 110/2020 18
Poz. 25889. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-25703/2020]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Kon-
stantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru... (rozwiń)
Poz. 25889. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-25703/2020]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Kon-
stantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru... (rozwiń)
2020-02-06 25/2020 16
Poz. 6167. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-5690/2020]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Kon-
stantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod
numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402
Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbę-
dzie się w dniu 9 kwietnia 2020 r., o godzinie 1330, w Łodzi przy
ul. Żwirki 19, w Kancelarii Notariusza Piotra Króla, z następu-
jącym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 6167. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-5690/2020]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Kon-
stantynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod
numerem KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402
Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbę-
dzie się w dniu 9 kwietnia 2020 r., o godzinie 1330, w Łodzi przy
ul. Żwirki 19, w Kancelarii Notariusza Piotra Króla, z następu-
jącym porządkiem obrad:... (rozwiń)
2019-05-27 101/2019 17
Poz. 27155. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-26887/2019]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstan-
tynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem
KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2019 r., o godzinie 1400, w Łodzi przy ul. Pomor-
skiej 19 lokal 39, w Kancelarii Notariusza Katarzyny Karskiej,
z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 27155. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-26887/2019]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstan-
tynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia pod numerem
KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu
28 czerwca 2019 r., o godzinie 1400, w Łodzi przy ul. Pomor-
skiej 19 lokal 39, w Kancelarii Notariusza Katarzyny Karskiej,
z następującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
2018-05-16 94/2018 15
Poz. 20430. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-19834/2018]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstan-
tynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście pod numerem
KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu
29 czerwca 2018 r., o godzinie 1400, w Łodzi przy ul. Pomor-
skiej 19, w Kancelarii Notariusza Andrzeja Szeredy, z nastę-
pującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 20430. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-19834/2018]

Zarząd „TEXTON S.A.” z siedzibą w Zgierzu przy ul. Konstan-
tynowskiej 62/70, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście pod numerem
KRS 0000275700, działając na podstawie art. 402 Kodeksu
spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadze-
nie Akcjonariuszy „TEXTON S.A.”, które odbędzie się w dniu
29 czerwca 2018 r., o godzinie 1400, w Łodzi przy ul. Pomor-
skiej 19, w Kancelarii Notariusza Andrzeja Szeredy, z nastę-
pującym porządkiem obrad:... (rozwiń)
2018-04-10 70/2018 14
Poz. 14868. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA w ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-14190/2018]

          UCHWAŁA ZARZĄDU
         TEXTON S.A. W ZGIERZU
           z 19 marca 2018 r.
           nr 01/19/03/2018... (rozwiń)
Poz. 14868. „TEXTON” SPÓŁKA AKCYJNA w Zgierzu.
KRS 0000275700. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIE-
ŚCIA w ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 marca 2007 r.
[BMSiG-14190/2018]

          UCHWAŁA ZARZĄDU
         TEXTON S.A. W ZGIERZU
           z 19 marca 2018 r.
           nr 01/19/03/2018... (rozwiń)