Szczegóły spółki

Nazwa PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000271974
Adres Palacza 113, 60-273 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.98 1.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 45.67 -66.62
Płynność bieżąca (CR) 0.99 0.96
Płynność szybka (QR) 0.99 0.96
Złota/srebrna reguła bilansowa 45.67 -66.62
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -46.36% -7.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -940.77% 244.18%
Rentowność aktywów (ROA) -20.16% -3.72%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-12 50/2020 325 115859
Poz. 115859. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4950/20/800]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miej-
scowość POZNAŃ ulica PALACZA nr domu 113 kod
pocztowy 60-273 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. STANI-
SŁAWA ZWIERZCHOWSKIEGO nr domu 3 kod pocz-
towy 61-248 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MARIUSZ
3. 66012807855 wpisać: 2 1. GABRYNIEWSKI
2. TOMASZ ADAM 3. 86052605370
Poz. 115859. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4950/20/800]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejsco-
wość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA wojewódz-
two WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miej-
scowość POZNAŃ ulica PALACZA nr domu 113 kod
pocztowy 60-273 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. STANI-
SŁAWA ZWIERZCHOWSKIEGO nr domu 3 kod pocz-
towy 61-248 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NOWAK 2. MARIUSZ
3. 66012807855 wpisać: 2 1. GABRYNIEWSKI
2. TOMASZ ADAM 3. 86052605370
2019-07-10 132/2019 1121 629830
Poz. 629830. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/446]


W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629830. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/446]


W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1122 629831
Poz. 629831. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/847]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629831. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/847]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1122 629832
Poz. 629832. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/248]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629832. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/248]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1122 629833
Poz. 629833. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/649]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629833. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/139893/19/649]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-07-10 132/2018 406 257025
Poz. 257025. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114494/18/283]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257025. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114494/18/283]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 406 257026
Poz. 257026. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114495/18/684]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257026. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114495/18/684]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 406 257027
Poz. 257027. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114496/18/85]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257027. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114496/18/85]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-10 132/2018 406 257028
Poz. 257028. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114497/18/486]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 257028. PHENOMIND VENTURES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000271974. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.02.2007.
[RDF/114497/18/486]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki