Szczegóły spółki

Nazwa "MOTO-HURT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5170200143
REGON 180191262
KRS 0000270805
Adres ul. Krakowska 150 B, 35-506 Rzeszów
Telefon 172 218 961
Faks 172 218 961
E-mail sekretariat@moto-hurt.pl
WWW www.moto-hurt.pl
PKD
  • 4531Z — sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.39 0.4
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.64 0.67
Płynność bieżąca (CR) 1.79 1.79
Płynność szybka (QR) 0.72 0.72
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.64 0.67
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.04% -1.27%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.09% -3.02%
Rentowność aktywów (ROA) 0.05% -1.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-23 120/2020 425 336992
Poz. 336992. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/63]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 336992. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/63]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 425 336993
Poz. 336993. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/464]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 336993. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/464]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 425 336994
Poz. 336994. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/865]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 336994. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/865]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-06-23 120/2020 425 336995
Poz. 336995. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/266]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 336995. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/206842/20/266]

W dniu 12.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-10-28 209/2019 298 1095018
Poz. 1095018. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14608/19/133]

W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. WYCIĄG Z PROTOKOŁU ZWZA „MOTO-HURT”
S.A. REP. A NR 2017/2019 Z DNIA 10.06.2019 R.,
SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ
W DĘBICY PRZY UL. RYNEK 5, 39-200 DĘBICA,
KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA EWA MAJKA;
UCHWAŁA NR XVI/06/2019 Z DNIA 10.06.2019 R.
W SPRAWIE ZMIANY PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW


DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI wykreślić: 1 2. 38 31 Z DEMON-
TAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 2 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 3 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 4 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANY 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
Poz. 1095018. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14608/19/133]

W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. WYCIĄG Z PROTOKOŁU ZWZA „MOTO-HURT”
S.A. REP. A NR 2017/2019 Z DNIA 10.06.2019 R.,
SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ
W DĘBICY PRZY UL. RYNEK 5, 39-200 DĘBICA,
KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA EWA MAJKA;
UCHWAŁA NR XVI/06/2019 Z DNIA 10.06.2019 R.
W SPRAWIE ZMIANY PAR. 3 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW


DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE-
NIEM MOTOCYKLI wykreślić: 1 2. 38 31 Z DEMON-
TAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 2 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
KLI 3 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 4 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA-
SYFIKOWANY 5 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
6 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 7 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH
2019-07-01 125/2019 868 497502
Poz. 497502. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/935]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497502. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/935]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-01 125/2019 868 497503
Poz. 497503. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/336]
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497503. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/336]
W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-01 125/2019 868 497504
Poz. 497504. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/737]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497504. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/737]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-01 125/2019 868 497505
Poz. 497505. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/138]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 497505. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/128080/19/138]

W dniu 24.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-08 69/2019 339 186182
Poz. 186182. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103279/19/294]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 186182. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103279/19/294]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-08 69/2019 339 186183
Poz. 186183. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103279/19/695]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 186183. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103279/19/695]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-08 69/2019 339 186184
Poz. 186184. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103279/19/96]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 186184. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103279/19/96]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-04-08 69/2019 339 186185
Poz. 186185. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103280/19/699]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 186185. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RDF/103280/19/699]

W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki