Szczegóły spółki

Nazwa POL-NIL SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000266265
Adres Annopol 6A, 03-236 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.81 0.77
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.19 3.38
Płynność bieżąca (CR) 1.73 2.19
Płynność szybka (QR) 0.76 0.86
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.19 3.38
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -1.01% 0.24%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -8.51% 1.98%
Rentowność aktywów (ROA) -1.64% 0.45%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki