Szczegóły spółki

Nazwa CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6751279514
REGON 356564304
KRS 0000265333
Adres ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków
Telefon 0124326864
Faks 0124326864
E-mail b.d.
WWW www.mobiltek.pl
PKD
  • 5821Z — działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.18 0.15
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.23 0.18
Płynność bieżąca (CR) 1.96 2.34
Płynność szybka (QR) 1.96 2.34
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.23 0.18
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.58% 1.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.89% 1.95%
Rentowność aktywów (ROA) 3.17% 1.65%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 16 33226
Poz. 33226. CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBIL-
TEK SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000265333. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2006 r.
[BMSiG-33094/2020]

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (KRS 265333)
informuje, że Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia
z 28.05.2020 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakła-
dowego Spółki z kwoty 933.168,60 zł do kwoty 212.842,20 zł.
Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem Uchwały nr 14
przez to samo Zgromadzenie dotyczącej umorzenia 3.601.632
akcji Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
Poz. 33226. CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBIL-
TEK SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000265333. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2006 r.
[BMSiG-33094/2020]

Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. (KRS 265333)
informuje, że Uchwałą nr 15 Walnego Zgromadzenia
z 28.05.2020 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakła-
dowego Spółki z kwoty 933.168,60 zł do kwoty 212.842,20 zł.
Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem Uchwały nr 14
przez to samo Zgromadzenie dotyczącej umorzenia 3.601.632
akcji Spółki.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec
Spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia.
2019-02-06 26/2019 286 57471
Poz. 57471. CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH
MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000265333.SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1703/19/9]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji pod-
miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UBYSZ
2. DOROTA 3. 65052700063 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BUDZIK 2. ANDRZEJ WIESŁAW 3. 69011501034
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji:
1. LANGMAN 2. MACIEJ 3. 77042703914) 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 57471. CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH
MOBILTEK SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000265333.SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA-
KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1703/19/9]

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji pod-
miotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UBYSZ
2. DOROTA 3. 65052700063 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BUDZIK 2. ANDRZEJ WIESŁAW 3. 69011501034
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji:
1. LANGMAN 2. MACIEJ 3. 77042703914) 5. WICEPRE-
ZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki