Szczegóły spółki

Nazwa EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6270012803
REGON 270052016
KRS 0000262988
Adres ul. Graniczna 7, 41-940 Piekary Śląskie
Telefon 323 892 560
Faks 323 892 560
E-mail eg@eg.com.pl
WWW www.eg.com.pl
PKD
  • 4671Z — sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.46
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.74 0.85
Płynność bieżąca (CR) 1.28 1.27
Płynność szybka (QR) 0.87 0.78
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.74 0.85
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.44% 0.46%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.6% 4.51%
Rentowność aktywów (ROA) 2.07% 2.44%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-08-30 168/2019 420 998450
Poz. 998450. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/11742/19/899]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.07.2019 R. - REP. „A” NR 4315/2019, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
- ZMIANA: §4, §19 STATUTU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA-
NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN-
KÓW 2 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL-
NYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 3 2. 19 20
Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUK-
TÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 4 2. 25 50
Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCO-
WANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
Poz. 998450. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/11742/19/899]

W dniu 23.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.07.2019 R. - REP. „A” NR 4315/2019, NOTA-
RIUSZ MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH
- ZMIANA: §4, §19 STATUTU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA-
NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN-
KÓW 2 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKAL-
NYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić: 3 2. 19 20
Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUK-
TÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 4 2. 25 50
Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCO-
WANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
2019-06-27 123/2019 596 471525
Poz. 471525. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/129]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471525. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/129]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471526
Poz. 471526. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/530]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471526. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/530]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471527
Poz. 471527. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/931]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471527. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/931]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471528
Poz. 471528. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/332]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471528. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125934/19/332]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471529
Poz. 471529. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/154]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471529. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/154]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471530
Poz. 471530. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/555]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471530. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/555]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471531
Poz. 471531. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/956]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471531. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/956]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-27 123/2019 596 471532
Poz. 471532. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/357]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 471532. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/125965/19/357]

W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-14 220/2018 1459 1012229
Poz. 1012229. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/14092/18/7]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. IMIENNE
ZAŁOŻYCIELSKIE „F” wpisać: 1. „F” NA OKAZI-
CIELA
Poz. 1012229. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/14092/18/7]

W dniu 14.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. IMIENNE
ZAŁOŻYCIELSKIE „F” wpisać: 1. „F” NA OKAZI-
CIELA
2018-08-16 158/2018 134 320050
Poz. 320050. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166616/18/896]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320050. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SYSTEM, wpis
do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166616/18/896]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 134 320051
Poz. 320051. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166617/18/297]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320051. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166617/18/297]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 134 320052
Poz. 320052. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166618/18/698]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320052. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166618/18/698]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 134 320053
Poz. 320053. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166619/18/99]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320053. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166619/18/99]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 134 320054
Poz. 320054. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166710/18/591]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320054. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166710/18/591]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 134 320055
Poz. 320055. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166711/18/992]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320055. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166711/18/992]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 135 320056
Poz. 320056. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166712/18/393]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320056. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166712/18/393]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-16 158/2018 135 320057
Poz. 320057. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166713/18/794]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


Poz.320058. „EMSTAR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000157815. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2003.
[RDF/167225/18/483]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320057. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000262988. SYSTEM,
wpis do rejestru: 17.10.2006.
[RDF/166713/18/794]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


Poz.320058. „EMSTAR” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000157815. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2003.
[RDF/167225/18/483]

W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-27 83/2018 334 111021
Poz. 111021. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/917/18/62]

W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R. - REP. „A” NR 9046/2017, NOTARIUSZ
MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ZMIANA §5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3917743,32 ZŁ
wpisać: 1. 3795422,75 ZŁ wykreślić: 3. 2594532 wpi-
sać: 3. 2513525 wykreślić: 5. 3917743,32 ZŁ wpisać:
5. 3795422,75 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. IMIENNE ZAŁO-
ŻYCIELSKIE „C”) wykreślić: 2. 6600 2 (dla pozycji:
1. IMIENNE ZAŁOŻYCIELSKIE „F”) 2. 251800 wpi-
sać: 2. 177393
Poz. 111021. EKOPOL GÓRNOŚLĄSKI HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000262988. SĄD REJO-
NOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.10.2006.
[GL.X NS-REJ.KRS/917/18/62]

W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R. - REP. „A” NR 9046/2017, NOTARIUSZ
MAGDALENA TOBOR-NOWIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ZMIANA §5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3917743,32 ZŁ
wpisać: 1. 3795422,75 ZŁ wykreślić: 3. 2594532 wpi-
sać: 3. 2513525 wykreślić: 5. 3917743,32 ZŁ wpisać:
5. 3795422,75 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. IMIENNE ZAŁO-
ŻYCIELSKIE „C”) wykreślić: 2. 6600 2 (dla pozycji:
1. IMIENNE ZAŁOŻYCIELSKIE „F”) 2. 251800 wpi-
sać: 2. 177393

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki