Szczegóły spółki

Nazwa NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1080001923
REGON 140546970
KRS 0000256540
Adres ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.44 0.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.78 0.78
Płynność bieżąca (CR) 12.02 12.82
Płynność szybka (QR) 12.02 12.82
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.78 0.78
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 18.64% 19.43%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 67.61% 52.54%
Rentowność aktywów (ROA) 37.99% 29.51%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-20 35/2020 273 79040
Poz. 79040. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11662/20/414]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 79040. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11662/20/414]

W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-07-16 136/2019 1103 709847
Poz. 709847. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/983]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709847. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/983]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1103 709848
Poz. 709848. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/384]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709848. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/384]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1103 709849
Poz. 709849. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/785]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709849. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/785]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-16 136/2019 1103 709850
Poz. 709850. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/186]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 709850. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.05.2006.
[RDF/147523/19/186]

W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-11 239/2018 453 1160943
Poz. 1160943. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77099/18/69]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZECHURA
2. MACIEJ JACEK 3. 75120400575 2 1. WRZESIŃSKI
2. MICHAŁ ERYK 3. 74121100514 wpisać: 3 1. MATU-
SEWICZ 2. MICHAŁ 3. 76110200690 4 1. MISIAK
2. TOMASZ PIOTR 3. 69032502494 5 1. TOMICKA
ZAWORA 2. JOANNA 3. 67021301389
Poz. 1160943. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77099/18/69]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA


NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZECHURA
2. MACIEJ JACEK 3. 75120400575 2 1. WRZESIŃSKI
2. MICHAŁ ERYK 3. 74121100514 wpisać: 3 1. MATU-
SEWICZ 2. MICHAŁ 3. 76110200690 4 1. MISIAK
2. TOMASZ PIOTR 3. 69032502494 5 1. TOMICKA
ZAWORA 2. JOANNA 3. 67021301389
2018-12-11 239/2018 454 1160944
Poz. 1160944. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77100/18/672]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOMAR 2. PAWEŁ
MAREK 3. 85031009770
Poz. 1160944. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/77100/18/672]

W dniu 30.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOMAR 2. PAWEŁ
MAREK 3. 85031009770
2018-11-09 218/2018 1420 978605
Poz. 978605. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46372/18/831]

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GUBEROW 2. PRZE-
MYSŁAW JĘDRZEJ 3. 79121000390
Poz. 978605. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/46372/18/831]

W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GUBEROW 2. PRZE-
MYSŁAW JĘDRZEJ 3. 79121000390
2018-04-09 69/2018 228 94289
Poz. 94289. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15046/18/77]

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.01.2018R., REP.A NR 3263/2018, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA S.C. W WAR-
SZAWIE, UL.PRZYOKOPOWA NR 33, 01-208 WAR-
SZAWA, ZMIANA ART.6 UST.1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 931085,00 ZŁ
wpisać: 1. 962735,00 ZŁ wykreślić: 3. 186217 wpi-
sać: 3. 192547 wykreślić: 5. 931085,00 ZŁ wpisać:
5. 962735,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 6330
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 94289. NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000256540. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15046/18/77]

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 24.01.2018R., REP.A NR 3263/2018, NOTARIUSZ
ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA S.C. W WAR-
SZAWIE, UL.PRZYOKOPOWA NR 33, 01-208 WAR-
SZAWA, ZMIANA ART.6 UST.1.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 931085,00 ZŁ
wpisać: 1. 962735,00 ZŁ wykreślić: 3. 186217 wpi-
sać: 3. 192547 wykreślić: 5. 931085,00 ZŁ wpisać:
5. 962735,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA F 2. 6330
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki