Szczegóły spółki

Nazwa AGRO SELECT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6762318956
REGON 120233501
KRS 0000255810
Adres ul. Długa 157, 32-300 Olkusz
Telefon 0127544668
Faks 0127544668
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-09-28 189/2018 564 508855
Poz. 508855. AGRO SELECT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000255810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.04.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17541/18/719]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ
miejscowość OLKUSZ wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica WIŚLNA nr domu 9 nr lokalu 5 kod
pocztowy 31-007 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość OLKUSZ ulica UL. DŁUGA
nr domu 157 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.05.2018 R., REP. A NR 3539/2018 - § 3
Poz. 508855. AGRO SELECT SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000255810. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 24.04.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17541/18/719]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ
miejscowość OLKUSZ wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica WIŚLNA nr domu 9 nr lokalu 5 kod
pocztowy 31-007 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość OLKUSZ ulica UL. DŁUGA
nr domu 157 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.05.2018 R., REP. A NR 3539/2018 - § 3

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki