Szczegóły spółki

Nazwa EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5842583625
REGON 220204940
KRS 0000251346
Adres ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk
Telefon 587 610 001
Faks 587 610 001
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.53 0.46
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.14 0.84
Płynność bieżąca (CR) 3.33 4.32
Płynność szybka (QR) 3.33 4.32
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.14 0.84
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 9.26% 9.62%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 45.52% 39.33%
Rentowność aktywów (ROA) 21.26% 21.37%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-22 14/2020 274 32264
Poz. 32264. EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000251346. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/162/20/831]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LIE-
BHART 2. JAKUB ALBERT 3. 88022202554 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIEBHART
2. JAKUB ALBERT 3. 88022202554 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 32264. EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000251346. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁ-
NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/162/20/831]

W dniu 15.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. LIE-
BHART 2. JAKUB ALBERT 3. 88022202554 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LIEBHART
2. JAKUB ALBERT 3. 88022202554 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-12-06 236/2019 413 1160770
Poz. 1160770. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24548/19/323]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRZYŻA-
GÓRSKA ŻUREK 2. BEATA 3. 67013111729 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
Poz. 1160770. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24548/19/323]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRZYŻA-
GÓRSKA ŻUREK 2. BEATA 3. 67013111729 4. PRO-
KURA ŁĄCZNA
2019-10-22 205/2019 388 1086141
Poz. 1086141. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21569/19/153]

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DOMAŃSKI 2. ANDRZEJ JAN 3. 81082706277
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1086141. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/21569/19/153]

W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DOMAŃSKI 2. ANDRZEJ JAN 3. 81082706277
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-07-12 134/2019 1107 669386
Poz. 669386. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/143055/19/743]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669386. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/143055/19/743]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1107 669387
Poz. 669387. EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.03.2006.
[RDF/143055/19/144]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669387. EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.03.2006.
[RDF/143055/19/144]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1107 669388
Poz. 669388. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/143055/19/545]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669388. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/143055/19/545]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1107 669389
Poz. 669389. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/143055/19/946]W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669389. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/143055/19/946]W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-24 248/2018 338 1182962
Poz. 1182962. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24216/18/252]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOSZEWSKI 2. RADO-
SŁAW PIOTR 3. 72112912793
Poz. 1182962. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 08.03.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/24216/18/252]

W dniu 12.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KOSZEWSKI 2. RADO-
SŁAW PIOTR 3. 72112912793
2018-06-21 119/2018 287 201538
Poz. 201538. EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.03.2006.
[RDF/52687/18/183]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201538. EQUES INVESTMENT TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000251346. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.03.2006.
[RDF/52687/18/183]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 287 201539
Poz. 201539. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346.SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/52688/18/584]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201539. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346.SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/52688/18/584]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 287 201540
Poz. 201540. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346.SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/52689/18/985]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201540. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346.SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/52689/18/985]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-21 119/2018 287 201541
Poz. 201541. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346.SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/52690/18/697]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 201541. EQUES INVESTMENT TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000251346.SYSTEM, wpis do
rejestru: 08.03.2006.
[RDF/52690/18/697]

W dniu 09.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki