Szczegóły spółki

Nazwa REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252344173
REGON 140246942
KRS 0000243752
Adres Aleje Jerozolimskie 155 lok. 52, 02-326 Warszawa
Telefon 228 317 185
Faks 228 317 185
E-mail biuro@reeko.pl
WWW www.reeko.pl
PKD
  • 7490Z — pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 3811Z — zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • 3832Z — odzysk surowców z materiałów segregowanych
  • 3900Z — działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
  • 4677Z — sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
  • 4690Z — sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  • 6399Z — pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 8299Z — pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.03 0.03
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.03 0.04
Płynność bieżąca (CR) 51.43 42.2
Płynność szybka (QR) 51.43 42.2
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.03 0.04
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 27.82% 24.66%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 9.82% 9.36%
Rentowność aktywów (ROA) 9.5% 9.04%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-10 132/2019 1128 629967
Poz. 629967. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/198]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629967. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/198]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1128 629968
Poz. 629968. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/599]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629968. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/599]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1128 629969
Poz. 629969. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/0]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629969. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/0]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1128 629970
Poz. 629970. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/401]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629970. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/139287/19/401]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-26 187/2018 570 488767
Poz. 488767. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.11.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39846/18/183]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LISZKA 2. ANDRZEJ
3. 64090309513 wpisać: 2 1. LISZKA 2. SZYMON
TADEUSZ 3. 93100610710
Poz. 488767. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.11.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39846/18/183]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LISZKA 2. ANDRZEJ
3. 64090309513 wpisać: 2 1. LISZKA 2. SZYMON
TADEUSZ 3. 93100610710
2018-09-05 172/2018 429 354494
Poz. 354494. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197170/18/3]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354494. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197170/18/3]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 429 354495
Poz. 354495. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197171/18/404]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354495. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197171/18/404]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 429 354496
Poz. 354496. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197172/18/805]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354496. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197172/18/805]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 429 354497
Poz. 354497. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197173/18/206]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354497. REEKO ORGANIZACJA ODZYSKU OPA-
KOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000243752. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 10.11.2005.
[RDF/197173/18/206]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki