Szczegóły spółki

Nazwa PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6760077483
REGON 350014689
KRS 0000243312
Adres ul. Józefa 40, 31-056 Kraków
Telefon 6561693
Faks 6561693
E-mail pkzkrakow@onet.pl
WWW b.d.
PKD
  • 9103Z — działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-05-31 105/2019 25
Poz. 28456. PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW
W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000243312. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 paź-
dziernika 2005 r.
[BMSiG-28123/2019]

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krako-
wie S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1000,
w siedzibie Spółki, przy ul. Józefa 40 w Krakowie, z następu-
jącym porządkiem obrad:... (rozwiń)
Poz. 28456. PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW
W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000243312. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 paź-
dziernika 2005 r.
[BMSiG-28123/2019]

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krako-
wie S.A. zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godz. 1000,
w siedzibie Spółki, przy ul. Józefa 40 w Krakowie, z następu-
jącym porządkiem obrad:... (rozwiń)
2018-06-04 106/2018 20
Poz. 23450. PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W KRA-
KOWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000243312. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2005 r.
[BMSiG-22953/2018]

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krako-
wie S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne... (rozwiń)
Poz. 23450. PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW W KRA-
KOWIE SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000243312. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 października 2005 r.
[BMSiG-22953/2018]

Zarząd Spółki Pracownie Konserwacji Zabytków w Krako-
wie S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne... (rozwiń)