Szczegóły spółki

Nazwa SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 1080001389
REGON 140260936
KRS 0000241915
Adres ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
Telefon 22874377073
Faks 22874377073
E-mail info.pl@sdimedia.com
WWW b.d.
PKD
  • 1820Z — reprodukcja zapisanych nośników informacji
  • 5911Z — działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  • 5920Z — działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 9329Z — pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-12 50/2020 338 116036
Poz. 116036. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9697/20/943]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowa-
nia zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD LUB RADA NADZORCZA) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BIRK 2. LARS) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ wykreślić: 2 1. BJORLIE
2. MADS EGGERT 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Poz. 116036. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9697/20/943]

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowa-
nia zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD LUB RADA NADZORCZA) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. BIRK 2. LARS) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK
RADY NADZORCZEJ wykreślić: 2 1. BJORLIE
2. MADS EGGERT 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
2019-08-09 154/2019 401 961759
Poz. 961759. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.09.2005.
[RDF/172019/19/623]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961759. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.09.2005.
[RDF/172019/19/623]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 401 961760
Poz. 961760. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.09.2005.
[RDF/172019/19/24]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961760. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.09.2005.
[RDF/172019/19/24]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-08-09 154/2019 401 961761
Poz. 961761. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.09.2005.
[RDF/172019/19/425]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961761. SDI MEDIA A/S (SPÓŁKA AKCYJNA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000241915. SYSTEM,
wpis do rejestru: 22.09.2005.
[RDF/172019/19/425]

W dniu 02.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki