Szczegóły spółki

Nazwa "OSADKOWSKI" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9111898977
REGON 020134357
KRS 0000241071
Adres ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów
Telefon 713 146 454
Faks 713 146 454
E-mail centrum@osadkowski.com.pl
WWW www.osadkowski.com.pl
PKD
  • 4675Z — sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-23 57/2020 271 135461
Poz. 135461. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2677/20/804]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DUDEK 2. MIECZYSŁAW SYLWESTER
3. 56010103275 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŚWIĄDER 2. DARIUSZ MARIAN 3. 62080502874
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 135461. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2677/20/804]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. DUDEK 2. MIECZYSŁAW SYLWESTER
3. 56010103275 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŚWIĄDER 2. DARIUSZ MARIAN 3. 62080502874
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2020-01-24 16/2020 311 36740
Poz. 36740. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/134/20/670]

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej CENTRUM@OSAD-
KOWSKI.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
OSADKOWSKI.PL
Poz. 36740. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/134/20/670]

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej CENTRUM@OSAD-
KOWSKI.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
OSADKOWSKI.PL
2019-12-04 234/2019 288 1155149
Poz. 1155149. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19567/19/912]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2019 R., NOTARIUSZ
AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLEŚNICY, UL. REJA 11, REP.A NR 5987/2019
- ZMIENIONO TREŚĆ §21 UST.2 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 1155149. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19567/19/912]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2019 R., NOTARIUSZ
AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLEŚNICY, UL. REJA 11, REP.A NR 5987/2019
- ZMIENIONO TREŚĆ §21 UST.2 STATUTU SPÓŁKI
2019-07-22 140/2019 1145 790081
Poz. 790081. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13958/19/970]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2019 R. REP. A NR
4498/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
AGNIESZKĘ ŁOBODĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W OLEŚNICY, UL. REJA 11. ZMIANY: W §5 STATUTU
SPÓŁKI W PUNKCIE 77 KROPKĘ ZASTĘPUJE SIĘ
PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ PUNKTY 78 I 79.
Poz. 790081. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13958/19/970]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.06.2019 R. REP. A NR
4498/2019, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
AGNIESZKĘ ŁOBODĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W OLEŚNICY, UL. REJA 11. ZMIANY: W §5 STATUTU
SPÓŁKI W PUNKCIE 77 KROPKĘ ZASTĘPUJE SIĘ
PRZECINKIEM I DODAJE SIĘ PUNKTY 78 I 79.
2019-07-09 131/2019 1114 609532
Poz. 609532. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/138476/19/114]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609532. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/138476/19/114]

W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1067 550026
Poz. 550026. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/132985/19/613]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550026. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/132985/19/613]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1067 550027
Poz. 550027. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/132986/19/325]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550027. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/132986/19/325]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1067 550028
Poz. 550028. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/132986/19/726]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 550028. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/132986/19/726]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-04 128/2019 1067 550029
Poz. 550029. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13593/19/845]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT


1KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD
FIRMĄ: PROAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIERUTO-
WIE NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: „OSADKOWSKI”
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIERUTOWIE.
UCHWAŁA NR 5/06/2019 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ: PROAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIERUTO-
WIE Z DNIA 17 CZERWCA 2019 R., ZAPROTOKOŁO-
WANA W AKCIE NOTARIALNYM REP.A NR 4507/19
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŁAGODA Z KAN-
CELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL.
MIKOŁAJA REJA 11
Poz. 550029. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13593/19/845]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART.492 §1 PKT


1KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ
PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD
FIRMĄ: PROAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIERUTO-
WIE NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: „OSADKOWSKI”
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIERUTOWIE.
UCHWAŁA NR 5/06/2019 NADZWYCZAJNEGO
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ: PROAGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIERUTO-
WIE Z DNIA 17 CZERWCA 2019 R., ZAPROTOKOŁO-
WANA W AKCIE NOTARIALNYM REP.A NR 4507/19
PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ ŁAGODA Z KAN-
CELARII NOTARIALNEJ W OLEŚNICY PRZY UL.
MIKOŁAJA REJA 11
2019-03-13 51/2019 294 110886
Poz. 110886. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4994/19/714]

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. REPERTORIUM A NR 1117/2019 Z DNIA
18.02.2019 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA
KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY UL. REJA
11, ZMIENIONO § 12 PKT 6, W § 19 STATUTU
DODANO PUNKT 3.
Poz. 110886. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4994/19/714]

W dniu 06.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. REPERTORIUM A NR 1117/2019 Z DNIA
18.02.2019 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŁOBODA
KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY UL. REJA
11, ZMIENIONO § 12 PKT 6, W § 19 STATUTU
DODANO PUNKT 3.
2018-07-11 133/2018 409 261144
Poz. 261144. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/114676/18/645]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261144. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/114676/18/645]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-11 133/2018 409 261145
Poz. 261145. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/114677/18/46]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261145. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/114677/18/46]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-11 133/2018 409 261146
Poz. 261146. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/114678/18/447]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 261146. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071.SYSTEM, wpis do rejestru:
12.09.2005.
[RDF/114678/18/447]

W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-16 94/2018 319 123003
Poz. 123003. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11787/18/185]

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. OSADKOWSKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368945994
4. 0000708206 5. TAK
Poz. 123003. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/11787/18/185]

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. OSADKOWSKI HOLDING SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368945994
4. 0000708206 5. TAK
2018-04-06 68/2018 265 92988
Poz. 92988. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1236/18/667]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE NA
PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI „OSAD-
KOWSKI” S.A. Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROKU
ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI AGRAINVEST SP. Z O.O.
Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROKU. WSKUTEK POŁĄ-
CZENIA CAŁY MAJĄTEK SPÓŁKI AGRAINVEST SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY ZOSTAŁ PRZEJĘTY
PRZEZ „OSADKOWSKI” S.A. Z SIEDZIBĄ W BIERU-
TOWIE (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE).
Poz. 92988. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1236/18/667]

W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE NA
PODSTAWIE UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI „OSAD-
KOWSKI” S.A. Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROKU
ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI AGRAINVEST SP. Z O.O.
Z DNIA 20 GRUDNIA 2017 ROKU. WSKUTEK POŁĄ-
CZENIA CAŁY MAJĄTEK SPÓŁKI AGRAINVEST SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OLEŚNICY ZOSTAŁ PRZEJĘTY
PRZEZ „OSADKOWSKI” S.A. Z SIEDZIBĄ W BIERU-
TOWIE (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE).
2018-03-16 54/2018 227 72746
Poz. 72746. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/36170/17/817]

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.10.2017R., REP.A NR 7803/2017, NOTARIUSZ
AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLEŚNICY UL.MIKOŁAJA REJA 11. ZMIENIONO
§5 STATUTU SPÓŁKI.
Poz. 72746. „OSADKOWSKI” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000241071. SĄD REJONOWY DLA WROCŁA-
WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 12.09.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/36170/17/817]

W dniu 09.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.10.2017R., REP.A NR 7803/2017, NOTARIUSZ
AGNIESZKA ŁOBODA, KANCELARIA NOTARIALNA
W OLEŚNICY UL.MIKOŁAJA REJA 11. ZMIENIONO
§5 STATUTU SPÓŁKI.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki