Szczegóły spółki

Nazwa MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9691419478
REGON 240106876
KRS 0000236614
Adres ul. Warszawska 1 lok. 5, 31-155 Kraków
Telefon 0327752721
Faks 0327752721
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 3511Z — wytwarzanie energii elektrycznej
  • 3514Z — handel energią elektryczną
  • 4110Z — realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.95 1.14
Zadłużenie / kapitał (D/E) 20.62 -8.08
Płynność bieżąca (CR) 6.58 3.65
Płynność szybka (QR) 5.99 2.68
Złota/srebrna reguła bilansowa 20.62 -8.08
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -118.55% -41.18%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -926.49% 168.34%
Rentowność aktywów (ROA) -42.85% -23.78%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-14 08/2020 284 19178
Poz. 19178. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/38038/19/788]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miej-
scowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miej-
scowość KRAKÓW ulica KURNIKI nr domu 4 kod
pocztowy 31-156 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WARSZAW-
SKA nr domu 1 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-155
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 19178. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/38038/19/788]

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miej-
scowość KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA woje-
wództwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina
KRAKÓW miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miej-
scowość KRAKÓW ulica KURNIKI nr domu 4 kod
pocztowy 31-156 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpi-
sać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. WARSZAW-
SKA nr domu 1 nr lokalu 5 kod pocztowy 31-155
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
2019-07-31 147/2019 1247 929919
Poz. 929919. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21115/19/540]

W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DA SILVA MARQUES VIOLANTE 2. ARTUR
MIGUEL 3. 81081817774 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 929919. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21115/19/540]

W dniu 22.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DA SILVA MARQUES VIOLANTE 2. ARTUR
MIGUEL 3. 81081817774 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
2019-07-29 145/2019 1071 890365
Poz. 890365. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/101]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890365. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/101]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1071 890366
Poz. 890366. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/502]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890366. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/502]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1071 890367
Poz. 890367. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/903]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890367. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/903]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-29 145/2019 1071 890368
Poz. 890368. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/304]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 890368. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SYSTEM, wpis do
rejestru: 20.07.2005.
[RDF/161554/19/304]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-19 78/2019 276 226111
Poz. 226111. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10626/19/689]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 226111. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10626/19/689]

W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2019-01-31 22/2019 280 49251
Poz. 49251. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37050/18/148]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CARDOSO ABREU MOREIRA 2. PEDRO NUNO
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 49251. MARTIFER RENEWABLES SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000236614. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37050/18/148]

W dniu 24.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. CARDOSO ABREU MOREIRA 2. PEDRO NUNO
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki