Szczegóły spółki

Nazwa PROGRESSIVE CAPITAL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6772249748
REGON 120051792
KRS 0000235100
Adres ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon 0124217376
Faks 0124217376
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-03-23 57/2020 272
Poz. 135465. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6313/20/255]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2019 R., REP. A NR 20833/2019, NOTA-
RIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KRAKOWIE, DODANO § 5A DO STA-
TUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 2000000,00 ZŁ
Poz. 135465. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6313/20/255]

W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.12.2019 R., REP. A NR 20833/2019, NOTA-
RIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTA-
RIALNA W KRAKOWIE, DODANO § 5A DO STA-
TUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 2000000,00 ZŁ
2019-08-30 168/2019 423
Poz. 998489. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22550/19/294]

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.05.2019R., REP. A NR 8090/2019, NOTARIUSZ
MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKA-
SIK - KRAKÓW USUNIĘTO: §21 UST. 1 LIT. H, §21
UST. 1 LIT. I STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO: §21
UST. 2 STATUTU SPÓŁKI 04.06.2019R., REP. A NR
9378/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTA-
RIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - KRAKÓW ZMIENIONO:
§4 STATUTU SPÓŁKI 28.06.2019R., REP. A NR
11213/2019, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTA-
RIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - KRAKÓW ZMIENIONO:
§5 STATUTU SPÓŁKI 14.08.2019R., REP. A NR
13732/2019, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, SPROSTO-
WANIE AKTU NOTARIALNEGO REP A NR 8090/2019.... (rozwiń)
Poz. 998489. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22550/19/294]

W dniu 26.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.05.2019R., REP. A NR 8090/2019, NOTARIUSZ
MARIUSZ ŁUKASIK, KANCELARIA NOTARIALNA
TOMASZ ZIĘCINA - NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKA-
SIK - KRAKÓW USUNIĘTO: §21 UST. 1 LIT. H, §21
UST. 1 LIT. I STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO: §21
UST. 2 STATUTU SPÓŁKI 04.06.2019R., REP. A NR
9378/2019, NOTARIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK, KAN-
CELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTA-
RIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - KRAKÓW ZMIENIONO:
§4 STATUTU SPÓŁKI 28.06.2019R., REP. A NR
11213/2019, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZIĘCINA - NOTA-
RIUSZ MARIUSZ ŁUKASIK - KRAKÓW ZMIENIONO:
§5 STATUTU SPÓŁKI 14.08.2019R., REP. A NR
13732/2019, NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, SPROSTO-
WANIE AKTU NOTARIALNEGO REP A NR 8090/2019.... (rozwiń)
2019-07-22 140/2019 1149
Poz. 790173. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153928/19/117]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790173. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153928/19/117]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1149
Poz. 790174. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153929/19/829]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790174. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153929/19/829]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1149
Poz. 790175. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153929/19/230]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790175. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153929/19/230]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-22 140/2019 1149
Poz. 790176. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153929/19/631]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 790176. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/153929/19/631]

W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-09-26 187/2018 568
Poz. 488711. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322338/18/865]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488711. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322338/18/865]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 568
Poz. 488712. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322339/18/266]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488712. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322339/18/266]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-26 187/2018 568
Poz. 488713. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322340/18/978]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 488713. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322340/18/978]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-25 186/2018 567
Poz. 479233. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322337/18/464]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 479233. PROGRESSIVE CAPITAL MANAGE-
MENT SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000235100. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 03.06.2005.
[RDF/322337/18/464]

W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017