Szczegóły spółki

Nazwa SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1070002513
REGON 140147499
KRS 0000234965
Adres ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa
Telefon 00225568860
Faks 00225568860
E-mail superfundtfi@superfund.com
WWW www.superfund.pl
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2018-11-16 222/2018 1274
Poz. 1052657. SUPERFUND TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000234965. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57853/18/173]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SCHNEIDER 2. MAR-
TIN wpisać: 2 1. LEDÓCHOWSKI 2. KATHARINA
Poz. 1052657. SUPERFUND TOWARZYSTWO FUN-
DUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000234965. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57853/18/173]

W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SCHNEIDER 2. MAR-
TIN wpisać: 2 1. LEDÓCHOWSKI 2. KATHARINA