Szczegóły spółki

Nazwa "AQUANET" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7770003274
REGON 630999119
KRS 0000234819
Adres ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • 3700Z — odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.45 0.45
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.83 0.81
Płynność bieżąca (CR) 2.42 2.39
Płynność szybka (QR) 2.41 2.38
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.83 0.81
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 12.92% 8.95%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 3.87% 2.67%
Rentowność aktywów (ROA) 2.12% 1.48%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki