Szczegóły spółki

Nazwa LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7122914578
REGON 060005172
KRS 0000228715
Adres ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Telefon 0815346100
Faks 0815346100
E-mail sekretariat@pntwl.lublin.pl
WWW www.pntwl.lublin.pl
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.01 0.01
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.01 0.01
Płynność bieżąca (CR) 12.26 11.73
Płynność szybka (QR) 12.26 11.73
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.01 0.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -37.15% -170.04%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -3.56% -13.95%
Rentowność aktywów (ROA) -3.52% -13.81%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-02-19 35/2019 218 75299
Poz. 75299. LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNO-
LOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000228715.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.02.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2260/19/298]

W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BUCZYŃSKI 2. MAR-
CIN 3. 80070901393
Poz. 75299. LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNO-
LOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000228715.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.02.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2260/19/298]

W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BUCZYŃSKI 2. MAR-
CIN 3. 80070901393
2019-01-30 21/2019 218 47075
Poz. 47075. LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNO-
LOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000228715.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.02.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/643/19/121]

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAŁECKI 2. TOMASZ IRENEUSZ 3. 79012501452
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. WIECZOREK 2. MAR-
CIN 3. 74013003835 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. BRYDA 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. 79062803030
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TARŁOWSKA 2. IZA-
BELA 3. 72010902089 wpisać: 2 1. DRĄCZKOWSKI
2. MAREK ANDRZEJ 3. 80032605437 3 1. ZAWIŚLAK
2. KATARZYNA 3. 82091310701 4 1. POŁUSZEJKO
2. BARTOSZ 3. 81091418914
Poz. 47075. LUBELSKI PARK NAUKOWO-TECHNO-
LOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000228715.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.02.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/643/19/121]

W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MAŁECKI 2. TOMASZ IRENEUSZ 3. 79012501452
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. WIECZOREK 2. MAR-
CIN 3. 74013003835 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. BRYDA 2. PAWEŁ WOJCIECH 3. 79062803030
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TARŁOWSKA 2. IZA-
BELA 3. 72010902089 wpisać: 2 1. DRĄCZKOWSKI
2. MAREK ANDRZEJ 3. 80032605437 3 1. ZAWIŚLAK
2. KATARZYNA 3. 82091310701 4 1. POŁUSZEJKO
2. BARTOSZ 3. 81091418914

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki