Szczegóły spółki

Nazwa "SIŁOWNIE WIATROWE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 4990324932
REGON 331104536
KRS 0000220994
Adres Pieńkowo 72, 76-113
Telefon 598 109 100
Faks 598 109 100
E-mail biuro@silowniewiatrowe.com
WWW b.d.
PKD
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-01-13 07/2020 303 17126
Poz. 17126. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2004.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7621/19/174]

W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ROMANISZYN 2. MAŁGORZATA MARIA
3. 58123001585 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. ROMANISZYN 2. WAWRZYNIEC KACPER
3. 84103100076 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROMANISZYN
2. WAWRZYNIEC KACPER 3. 84103100076 4. SAMO-
ISTNA wpisać: 2 1. ROMANISZYN 2. MAŁGORZATA
MARIA 3. 58123001585 4. SAMOISTNA
Poz. 17126. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2004.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7621/19/174]

W dniu 03.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ROMANISZYN 2. MAŁGORZATA MARIA
3. 58123001585 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. ROMANISZYN 2. WAWRZYNIEC KACPER
3. 84103100076 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ROMANISZYN
2. WAWRZYNIEC KACPER 3. 84103100076 4. SAMO-
ISTNA wpisać: 2 1. ROMANISZYN 2. MAŁGORZATA
MARIA 3. 58123001585 4. SAMOISTNA
2019-12-06 236/2019 417 1160816
Poz. 1160816. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/183118/19/49]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1160816. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/183118/19/49]

W dniu 29.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 29.11.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1720 1092420
Poz. 1092420. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2004.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6720/18/800]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO-
POMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina POSTO-
MINO miejscowość PIEŃKÓWKO wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SŁAWIEŃSKI gmina POSTOMINO miejsco-
wość PIEŃKOWO wykreślić: 2. miejscowość PIEŃ-
KÓWKO nr domu 72 kod pocztowy 76-113 poczta
POSTOMINO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
PIEŃKOWO nr domu 72 kod pocztowy 76-113 poczta
POSTOMINO kraj POLSKA
Poz. 1092420. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SĄD REJONOWY
W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA-
JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.11.2004.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6720/18/800]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIO-
POMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina POSTO-
MINO miejscowość PIEŃKÓWKO wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SŁAWIEŃSKI gmina POSTOMINO miejsco-
wość PIEŃKOWO wykreślić: 2. miejscowość PIEŃ-
KÓWKO nr domu 72 kod pocztowy 76-113 poczta
POSTOMINO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
PIEŃKOWO nr domu 72 kod pocztowy 76-113 poczta
POSTOMINO kraj POLSKA
2018-10-30 211/2018 1141 854035
Poz. 854035. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/622500/18/106]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 854035. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/622500/18/106]

W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1117 773950
Poz. 773950. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/543948/18/17]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773950. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/543948/18/17]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-24 207/2018 1117 773951
Poz. 773951. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/551182/18/952]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773951. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/551182/18/952]

W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-22 205/2018 1165 733773
Poz. 733773. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/660280/18/257]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 733773. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SYSTEM, wpis do
rejestru: 03.11.2004.
[RDF/660280/18/257]

W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-04 193/2018 631 549445
Poz. 549445. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.11.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32446/18/282]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI
gmina POSTOMINO miejscowość PIEŃKÓWKO
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ADAMA BRANICKIEGO nr domu 10 nr lokalu 14 kod
pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość PIEŃKÓWKO nr domu 72
kod pocztowy 76-113 poczta POSTOMINO kraj POL-
SKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. SIŁOWNIE WIA-
TROWE S.A. ODDZIAŁ W PIEŃKOWIE 2. kraj POL-
SKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SŁAWIEŃSKI gmina POSTOMINO miej-
scowość PIEŃKOWO 3. miejscowość PIEŃKOWO
nr domu 72 kod pocztowy 76-113 poczta POSTO-
MINO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2018
R., REP. A NR 2264/2018, NOTARIUSZ PAULINA
KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUP-
SKU, ZMIANA §2 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 549445. „SIŁOWNIE WIATROWE” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000220994. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 03.11.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32446/18/282]

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI
gmina POSTOMINO miejscowość PIEŃKÓWKO
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ADAMA BRANICKIEGO nr domu 10 nr lokalu 14 kod
pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość PIEŃKÓWKO nr domu 72
kod pocztowy 76-113 poczta POSTOMINO kraj POL-
SKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. SIŁOWNIE WIA-
TROWE S.A. ODDZIAŁ W PIEŃKOWIE 2. kraj POL-
SKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat SŁAWIEŃSKI gmina POSTOMINO miej-
scowość PIEŃKOWO 3. miejscowość PIEŃKOWO
nr domu 72 kod pocztowy 76-113 poczta POSTO-
MINO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.06.2018
R., REP. A NR 2264/2018, NOTARIUSZ PAULINA
KĘDZIERSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUP-
SKU, ZMIANA §2 STATUTU SPÓŁKI

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki