Szczegóły spółki

Nazwa REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 6460010322
REGON 270544647
KRS 0000219629
Adres ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy
Telefon 323 257 030
Faks 323 257 030
E-mail org-praw@rpwik.tychy.pl
WWW b.d.
PKD
  • 3600Z — pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.19 0.17
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.23 0.21
Płynność bieżąca (CR) 1.36 1.13
Płynność szybka (QR) 1.26 1.02
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.23 0.21
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.71% 3.39%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 2.18% 2.54%
Rentowność aktywów (ROA) 1.77% 2.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 288 90653
Poz. 90653. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4463/20/819]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GÓRA
2. ZOFIA 3. 59030405448 4. ŁĄCZNA SPOSÓB JEJ
WYKONYWANIA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ-
DZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. WOJTAL 2. DARIUSZ
3. 76080817498 4. ŁĄCZNA- DO WAŻNOŚĆI CZYN-
NOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE
JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIAD-
CZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 90653. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/4463/20/819]

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GÓRA
2. ZOFIA 3. 59030405448 4. ŁĄCZNA SPOSÓB JEJ
WYKONYWANIA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ-
DZIAŁANIE PROKURENTA ŁĄCZNIE Z CZŁON-
KIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. WOJTAL 2. DARIUSZ
3. 76080817498 4. ŁĄCZNA- DO WAŻNOŚĆI CZYN-
NOŚCI PODJĘTEJ W IMIENIU SPÓŁKI POTRZEBNE
JEST WSPÓLNE ZŁOŻENIE ZGODNYCH OŚWIAD-
CZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2020-02-17 32/2020 267 72298
Poz. 72298. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36197/19/272]

W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
RPWIK.TYCHY.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.RPWIK.TYCHY.PL
Poz. 72298. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/36197/19/272]

W dniu 10.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@
RPWIK.TYCHY.PL 4. Adres strony internetowej
WWW.RPWIK.TYCHY.PL
2019-07-19 139/2019 1146 770164
Poz. 770164. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19609/19/889]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOĆKO 2. EWA
3. 63121004546 wpisać: 2 1. DUŻY 2. MIROSŁAW
3. 58030701097
Poz. 770164. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19609/19/889]

W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOĆKO 2. EWA
3. 63121004546 wpisać: 2 1. DUŻY 2. MIROSŁAW
3. 58030701097
2019-07-09 131/2019 1124 609747
Poz. 609747. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/573]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609747. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/573]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1124 609748
Poz. 609748. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/974]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609748. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/974]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1124 609749
Poz. 609749. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/375]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609749. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/375]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-09 131/2019 1124 609750
Poz. 609750. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/776]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 609750. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/136729/19/776]

W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-03 233/2018 420 1145896
Poz. 1145896. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/902353/18/908]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1145896. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/902353/18/908]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-03 233/2018 420 1145897
Poz. 1145897. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/902354/18/309]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1145897. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/902354/18/309]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-03 233/2018 420 1145898
Poz. 1145898. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/902355/18/710]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1145898. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/902355/18/710]

W dniu 21.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-17 180/2018 658 419051
Poz. 419051. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/252169/18/978]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 419051. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SYSTEM,
wpis do rejestru: 29.11.2004.
[RDF/252169/18/978]

W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-28 62/2018 253 84591
Poz. 84591. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6511/18/678]

W dniu 21.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.02.2018R. REP. A 1929/2018, NOTARIUSZ
DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI S.C.
W TYCHACH ZMIENIONO PARAGRAFY: §24 UST.3
Poz. 84591. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6511/18/678]

W dniu 21.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 08.02.2018R. REP. A 1929/2018, NOTARIUSZ
DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI S.C.
W TYCHACH ZMIENIONO PARAGRAFY: §24 UST.3
2018-01-02 01/2018 307 1525
Poz. 1525. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO-
CIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/46671/17/730]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.11.2017R., REP. A NR 14727/2017, NOTA-
RIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI S.C.
W TYCHACH ZMIENIONO: §8 UST.1, §26, §43 UST.3,
SKREŚLONO: §52 UST.2 PKT 5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 65710230,00 ZŁ
wpisać: 1. 56581970,00 ZŁ wykreślić: 3. 6571023


wpisać: 3. 5658197 wykreślić: 5. 65710230,00 ZŁ
wpisać: 5. 56581970,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 6571023 wpisać: 2. 5658197
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOCKO 2. MICHAŁ
3. 74050409317 wpisać: 2 1. POŁAP 2. JOLANTA
3. 60070507409
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
W WYNIKU JEJ PODZIAŁU (PODZIAŁ PRZEZ
WYDZIELENIE ART.529§1 PKT 4 KSH) NASTĘ-
PUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWY-
CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA
Z 21.11.2017R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DARIU-
SZA CELIŃSKIEGO, REP.A 14727/2017 KANCELA-
RIA NOTARIALNA, BENIAMIN SKABA, DARIUSZ
CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH OPIS
SPOSOBU PODZIAŁU: MAJĄTEK WYDZIELANY
DO SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH STANOWI DWIE
ZORGANIZOWANE CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KANALIZACYJNĄ
(„ZAKŁAD KANALIZACJI TYCHY” ORAZ „ZAKŁAD
KANALIZACJI BRZESZCZE”). PODZIAŁ NASTĄ-
PIŁ NA WARUNKACH PRZEWIDZIANYCH W PLA-
NIE PODZIAŁU UZGODNIONYM PRZEZ ZARZĄD
SPÓŁKI DZIELONEJ - REJONOWE PRZEDSIĘBIOR-
STWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ZARZĄDY DWÓCH
SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH, TJ. REGIONALNE
CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA W TYCHACH KRS 000046396
ORAZ AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRZESZ-
CZACH NR KRS 0000085514 W DNIU 24.05.2017R.
W WYNIKU PODZIAŁU KAPITAŁ ZAKŁADOWY
SPÓŁKI DZIELONEJ ZOSTAŁ OBNIŻONY O KWOTĘ
9.128.260,00 ZŁ POPRZEZ UNICESTWIENIE 829.343
AKCJI GMINY TYCHY W SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ
UNICESTWIENIE 83.483 AKCJI GMINY BRZESZCZE
W SPÓŁCE DZIELONEJ.
Poz. 1525. REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODO-
CIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000219629. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 29.11.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/46671/17/730]

W dniu 21.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 21.11.2017R., REP. A NR 14727/2017, NOTA-
RIUSZ DARIUSZ CELIŃSKI, KANCELARIA NOTA-
RIALNA BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI S.C.
W TYCHACH ZMIENIONO: §8 UST.1, §26, §43 UST.3,
SKREŚLONO: §52 UST.2 PKT 5
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 65710230,00 ZŁ
wpisać: 1. 56581970,00 ZŁ wykreślić: 3. 6571023


wpisać: 3. 5658197 wykreślić: 5. 65710230,00 ZŁ
wpisać: 5. 56581970,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić:
2. 6571023 wpisać: 2. 5658197
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MOCKO 2. MICHAŁ
3. 74050409317 wpisać: 2 1. POŁAP 2. JOLANTA
3. 60070507409
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE
CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
2. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
W WYNIKU JEJ PODZIAŁU (PODZIAŁ PRZEZ
WYDZIELENIE ART.529§1 PKT 4 KSH) NASTĘ-
PUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWY-
CZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W TYCHACH SPÓŁKA AKCYJNA
Z 21.11.2017R. OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA DARIU-
SZA CELIŃSKIEGO, REP.A 14727/2017 KANCELA-
RIA NOTARIALNA, BENIAMIN SKABA, DARIUSZ
CELIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH OPIS
SPOSOBU PODZIAŁU: MAJĄTEK WYDZIELANY
DO SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH STANOWI DWIE
ZORGANIZOWANE CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KANALIZACYJNĄ
(„ZAKŁAD KANALIZACJI TYCHY” ORAZ „ZAKŁAD
KANALIZACJI BRZESZCZE”). PODZIAŁ NASTĄ-
PIŁ NA WARUNKACH PRZEWIDZIANYCH W PLA-
NIE PODZIAŁU UZGODNIONYM PRZEZ ZARZĄD
SPÓŁKI DZIELONEJ - REJONOWE PRZEDSIĘBIOR-
STWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH
SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ZARZĄDY DWÓCH
SPÓŁEK PRZEJMUJĄCYCH, TJ. REGIONALNE
CENTRUM GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
SPÓŁKA AKCYJNA W TYCHACH KRS 000046396
ORAZ AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W BRZESZ-
CZACH NR KRS 0000085514 W DNIU 24.05.2017R.
W WYNIKU PODZIAŁU KAPITAŁ ZAKŁADOWY
SPÓŁKI DZIELONEJ ZOSTAŁ OBNIŻONY O KWOTĘ
9.128.260,00 ZŁ POPRZEZ UNICESTWIENIE 829.343
AKCJI GMINY TYCHY W SPÓŁCE DZIELONEJ ORAZ
UNICESTWIENIE 83.483 AKCJI GMINY BRZESZCZE
W SPÓŁCE DZIELONEJ.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki