Szczegóły spółki

Nazwa NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8790177836
REGON 005723594
KRS 0000218559
Adres ul. Droga Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
Telefon 566 108 888
Faks 566 108 888
E-mail nova@ntsa.pl
WWW www.ntsa.pl
PKD
  • 4674Z — sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.65 0.67
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.88 2.01
Płynność bieżąca (CR) 1.36 1.32
Płynność szybka (QR) 0.53 0.48
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.88 2.01
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.74% 3.7%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 28.51% 20.72%
Rentowność aktywów (ROA) 9.9% 6.88%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-05-22 99/2020 385 250314
Poz. 250314. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/200283/20/518]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250314. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/200283/20/518]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-05-22 99/2020 385 250315
Poz. 250315. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/200283/20/919]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 250315. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/200283/20/919]

W dniu 13.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2019-07-02 126/2019 927 512956
Poz. 512956. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5901/19/693]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIE-
LOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO-
WYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO KWOTY
2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
-POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY
ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE wpisać: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD
JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT-
KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY-
WANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO
KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH
00/100)-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE -POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA
MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Poz. 512956. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5901/19/693]

W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykre-
ślić: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIE-
LOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO-
WYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO KWOTY
2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
-POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY
ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE wpisać: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD
JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIAD-
CZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄT-
KOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY-
WANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO
KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH
00/100)-KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMO-
DZIELNIE -POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA
MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE
2019-06-18 117/2019 828 419684
Poz. 419684. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5061/19/710]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.04.2019 R.; REP.A NR 2701/2019; NOTARIUSZ
DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN; KANCELARIA
NOTARIALNA W BYDGOSZCZY; ZMIENIONO §18
STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELO-
OSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI


W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ-
DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. wpi-
sać: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIE-
LOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO-
WYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO KWOTY
2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
-POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY
ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE
Poz. 419684. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5061/19/710]

W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 25.04.2019 R.; REP.A NR 2701/2019; NOTARIUSZ
DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN; KANCELARIA
NOTARIALNA W BYDGOSZCZY; ZMIENIONO §18
STATUTU SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELO-
OSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI


W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ-
DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. wpi-
sać: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIE-
LOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKO-
WYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ:-DO KWOTY
2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH 00/100)-
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
-POWYŻEJ KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY
ZŁOTYCH 00/100)-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE
2019-05-14 92/2019 405 287532
Poz. 287532. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110981/19/774]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287532. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110981/19/774]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 405 287533
Poz. 287533. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110981/19/175]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287533. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110981/19/175]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 405 287534
Poz. 287534. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110982/19/887]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287534. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110982/19/887]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-14 92/2019 405 287535
Poz. 287535. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110982/19/288]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 287535. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/110982/19/288]

W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-07 216/2018 1211 944600
Poz. 944600. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/774086/18/822]

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 944600. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/774086/18/822]

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-04 106/2018 453 151239
Poz. 151239. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/65269/18/159]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151239. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/65269/18/159]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-04 106/2018 453 151240
Poz. 151240. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/65270/18/871]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151240. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/65270/18/871]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-06-04 106/2018 453 151241
Poz. 151241. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/65271/18/272]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151241. NOVA TRADING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000218559. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/65271/18/272]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki