Szczegóły spółki

Nazwa TOTAL PETROCHEMICALS & REFINING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 1080000467
REGON 015806332
KRS 0000215902
Adres Aleja Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
Telefon 0226070588
Faks 0226070588
E-mail teresa.sobow@total.com
WWW b.d.
PKD
  • 1920Z — wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.0 0.11
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.0 0.13
Płynność bieżąca (CR) 536.22 44.19
Płynność szybka (QR) 536.22 44.19
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.0 0.13
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 52.72% 46.42%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 6.11% 45.78%
Rentowność aktywów (ROA) 6.08% 40.59%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-04-03 66/2020 142 147640
Poz. 147640. TOTAL PETROCHEMICALS & REFI-
NING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
KRS 0000215902. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.08.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85782/19/516]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. PIMONT
2. BENOIT JEAN-MARIE BRUNO 3. 74072117577
wpisać: 2 1. LEBLOND 2. NICOLAS JULIEN
3. 76112319093
Poz. 147640. TOTAL PETROCHEMICALS & REFI-
NING SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE.
KRS 0000215902. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.08.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85782/19/516]

W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. PIMONT
2. BENOIT JEAN-MARIE BRUNO 3. 74072117577
wpisać: 2 1. LEBLOND 2. NICOLAS JULIEN
3. 76112319093

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki