Szczegóły spółki

Nazwa PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7952328237
REGON 651552451
KRS 0000215398
Adres ul. Księdza Piotra Skargi 7 lok. 1, 37-700 Przemyśl
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 8560Z — działalność wspomagająca edukację
  • 8559B — pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 1813Z — działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.49 0.5
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.96 0.98
Płynność bieżąca (CR) 1.24 0.44
Płynność szybka (QR) 1.24 0.44
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.96 0.98
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.17% -8.29%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.61% -9.93%
Rentowność aktywów (ROA) 0.31% -5.01%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-07-19 139/2018 364 286570
Poz. 286570. PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIO-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000215398. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.08.2004.
[RDF/141612/18/923]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286570. PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIO-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000215398. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.08.2004.
[RDF/141612/18/923]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 365 286571
Poz. 286571. PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIO-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000215398. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.08.2004.
[RDF/141613/18/324]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286571. PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIO-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000215398. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.08.2004.
[RDF/141613/18/324]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-19 139/2018 365 286572
Poz. 286572. PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIO-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000215398. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.08.2004.
[RDF/141614/18/725]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 286572. PRZEMYSKA AGENCJA ROZWOJU REGIO-
NALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000215398. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 20.08.2004.
[RDF/141614/18/725]

W dniu 15.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki