Szczegóły spółki

Nazwa PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7742816545
REGON 611418962
KRS 0000212700
Adres ul. Ignacego Łukasiewicza 39, 09-400 Płock
Telefon 243 640 350
Faks 243 640 350
E-mail sekretariat@pppt.pl
WWW www.pppt.pl
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.59 0.56
Zadłużenie / kapitał (D/E) 1.43 1.25
Płynność bieżąca (CR) 2.23 2.55
Płynność szybka (QR) 2.23 2.55
Złota/srebrna reguła bilansowa 1.43 1.25
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 2.92% 17.93%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 0.69% 4.33%
Rentowność aktywów (ROA) 0.28% 1.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-21 14/2019 287 33316
Poz. 33316. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNO-
LOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000212700. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45326/18/759]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚMIE-
CHOWSKA WIĘCZKOWSKA 2. AGATA PATRYCJA
3. 75033101389 wpisać: 2 1. SKOWYRSKA 2. MAG-
DALENA 3. 83081911366
Poz. 33316. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNO-
LOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000212700. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45326/18/759]

W dniu 14.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚMIE-
CHOWSKA WIĘCZKOWSKA 2. AGATA PATRYCJA
3. 75033101389 wpisać: 2 1. SKOWYRSKA 2. MAG-
DALENA 3. 83081911366
2019-01-08 05/2019 462 14814
Poz. 14814. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECH-
NOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000212700.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39392/18/679]

W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WOJCIECHOWSKA
2. MARCELINA 3. 83040606364 wpisać: 2 1. PANA-
SIUK 2. PATRYCJA 3. 88112503602
Poz. 14814. PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECH-
NOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000212700.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/39392/18/679]

W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WOJCIECHOWSKA
2. MARCELINA 3. 83040606364 wpisać: 2 1. PANA-
SIUK 2. PATRYCJA 3. 88112503602

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki