Szczegóły spółki

Nazwa "RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5252208783
REGON 016420451
KRS 0000211105
Adres ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2521Z — produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.85 0.85
Zadłużenie / kapitał (D/E) 5.53 5.58
Płynność bieżąca (CR) 1.05 1.01
Płynność szybka (QR) 0.91 0.85
Złota/srebrna reguła bilansowa 5.53 5.58
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 4.97% 3.99%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 65.85% 60.98%
Rentowność aktywów (ROA) 10.08% 9.27%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-06-16 115/2020 532 311639
Poz. 311639. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30239/20/797]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PANZERI 2. ALBERTO MARIO 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CANDIANI 2. MICHELE
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MUSZYŃSKI
2. ROBERT 3. 69012401432 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. MUSZYŃSKI 2. ROBERT
3. 69012401432 wpisać: 2 1. FERRARINI 2. DANIELE
GIOVANNI
Poz. 311639. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30239/20/797]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PANZERI 2. ALBERTO MARIO 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CANDIANI 2. MICHELE
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MUSZYŃSKI
2. ROBERT 3. 69012401432 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. MUSZYŃSKI 2. ROBERT
3. 69012401432 wpisać: 2 1. FERRARINI 2. DANIELE
GIOVANNI
2020-01-30 20/2020 288 45061
Poz. 45061. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2942/20/139]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KS. IGNA-
CEGO SKORUPKI nr domu 5 kod pocztowy 00-546
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. KONSTRUKTOR-
SKA nr domu 13 kod pocztowy 02-673 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
Poz. 45061. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2942/20/139]

W dniu 23.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KS. IGNA-
CEGO SKORUPKI nr domu 5 kod pocztowy 00-546
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. KONSTRUKTOR-
SKA nr domu 13 kod pocztowy 02-673 poczta WAR-
SZAWA kraj POLSKA
2019-12-09 237/2019 248 1162858
Poz. 1162858. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85913/19/872]

W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FERRETTI 2. UMBERTO PAOLO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. AUDO 2. FRANCOIS
JEAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1162858. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85913/19/872]

W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FERRETTI 2. UMBERTO PAOLO 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. AUDO 2. FRANCOIS
JEAN 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-30 104/2019 690 339915
Poz. 339915. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114698/19/536]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339915. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114698/19/536]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 690 339916
Poz. 339916. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114698/19/937]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339916. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114698/19/937]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 690 339917
Poz. 339917. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114698/19/338]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339917. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114698/19/338]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 691 339918
Poz. 339918. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114699/19/50]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339918. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 24.06.2004.
[RDF/114699/19/50]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-19 223/2018 1640 1072422
Poz. 1072422. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62188/18/86]

W dniu 05.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1072422. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/62188/18/86]

W dniu 05.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 2. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 1 4. OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-02-23 39/2018 278 52862
Poz. 52862. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/110261/17/628]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. FERRETTI 2. UMBERTO PAOLO) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. TAGLIAPIETRA 2. MARCO
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BIENIAK 2. JACEK MARCIN
3. 71071600299 2 1. BIENIAK 2. MICHAŁ JAKUB
3. 78022600339 wpisać: 3 1. GESING 2. EWE-
LINA 3. 84032117343 4 1. MUSZYŃSKI 2. ROBERT
3. 69012401432
Poz. 52862. „RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEW-
CZE” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000211105. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/110261/17/628]

W dniu 16.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla
pozycji: 1. FERRETTI 2. UMBERTO PAOLO) wykre-
ślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
ZARZĄDU wykreślić: 2 1. TAGLIAPIETRA 2. MARCO
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BIENIAK 2. JACEK MARCIN
3. 71071600299 2 1. BIENIAK 2. MICHAŁ JAKUB
3. 78022600339 wpisać: 3 1. GESING 2. EWE-
LINA 3. 84032117343 4 1. MUSZYŃSKI 2. ROBERT
3. 69012401432

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki