Szczegóły spółki

Nazwa SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE
NIP 1070000916
REGON 015739713
KRS 0000208465
Adres Aleje Jerozolimskie 134 lok. X PIĘTRO, 02-305 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 7112Z — działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.76 0.72
Zadłużenie / kapitał (D/E) 3.21 2.55
Płynność bieżąca (CR) 1.76 2.07
Płynność szybka (QR) 1.76 2.07
Złota/srebrna reguła bilansowa 3.21 2.55
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.07% 3.1%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8.21% 25.17%
Rentowność aktywów (ROA) 1.95% 7.09%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-03-20 56/2020 346 132839
Poz. 132839. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13057/20/634]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezento-
wania zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozy-
cji: 1. DYREKCJA GENERALNA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AVRIL
2. ANNE-LISE 5. DYREKTOR GENERALNY wpisać:
2 1. HERVET 2. BRUNO 5. DYREKTOR GENERALNY
Poz. 132839. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/13057/20/634]

W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezento-
wania zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozy-
cji: 1. DYREKCJA GENERALNA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. AVRIL
2. ANNE-LISE 5. DYREKTOR GENERALNY wpisać:
2 1. HERVET 2. BRUNO 5. DYREKTOR GENERALNY
2019-12-12 240/2019 332 1169691
Poz. 1169691. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/183620/19/338]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1169691. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/183620/19/338]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-12-12 240/2019 332 1169692
Poz. 1169692. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/183620/19/739]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1169692. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/183620/19/739]

W dniu 05.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-09-17 180/2019 369 1026791
Poz. 1026791. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57634/19/733]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezento-

wania zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozy-
cji: 1. DYREKCJA GENERALNA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. AVRIL
2. ANNE LISE) wykreślić: 2. ANNE LISE wpisać:
2. ANNE-LISE
Poz. 1026791. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SĄD REJO-
NOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57634/19/733]

W dniu 10.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezento-

wania zagranicznego przedsiębiorcy 1 (dla pozy-
cji: 1. DYREKCJA GENERALNA) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. AVRIL
2. ANNE LISE) wykreślić: 2. ANNE LISE wpisać:
2. ANNE-LISE
2018-12-27 249/2018 393 1187187
Poz. 1187187. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/925114/18/50]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1187187. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/925114/18/50]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-12-27 249/2018 394 1187188
Poz. 1187188. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/925115/18/451]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1187188. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SYSTEM,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[RDF/925115/18/451]

W dniu 14.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-22 162/2018 318 327967
Poz. 327967. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR. ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30291/18/538]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. PALCZEW-
SKI 2. MICHAŁ ZBIGNIEW 3. 71062200039   p) Rolnicze zrzeszenia

      branżowe
Poz. 327967. SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR. ACTIONS
SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA)
ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000208465. SĄD REJO-
NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30291/18/538]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale wykreślić: 1 1. PALCZEW-
SKI 2. MICHAŁ ZBIGNIEW 3. 71062200039   p) Rolnicze zrzeszenia

      branżowe

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki