Szczegóły spółki

Nazwa ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "PRONIT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8120005636
REGON 670742613
KRS 0000206684
Adres ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki
Telefon 3852243
Faks 3852243
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 2051Z — produkcja materiałów wybuchowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 32.36 42.89
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.03 -1.02
Płynność bieżąca (CR) 0.03 0.02
Płynność szybka (QR) 0.03 0.02
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.03 -1.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) b.d. b.d.
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.24% 0.25%
Rentowność aktywów (ROA) 7.62% -10.36%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2018-08-03 150/2018 230 308382
Poz. 308382. ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH
„PRONIT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000206684.
SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2004.
[RDF/156730/18/226]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

      h) Spółdzielnie
Poz. 308382. ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH
„PRONIT” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000206684.
SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2004.
[RDF/156730/18/226]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017

      h) Spółdzielnie

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki