Szczegóły spółki

Nazwa COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 1070000939
REGON 015748600
KRS 0000206615
Adres Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6630Z — działalność związana z zarządzaniem funduszami
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.23 0.31
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.3 0.45
Płynność bieżąca (CR) 5.82 3.01
Płynność szybka (QR) 5.82 3.01
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.3 0.45
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -6.37% -7.52%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -13.72% -21.62%
Rentowność aktywów (ROA) -10.54% -14.96%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-21 36/2020 309 81515
Poz. 81515. COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10921/20/961]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.02.2020R., REP. A NR 1552/2020, NOTARIUSZ
PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 25 UST. 1 STATUTU
Poz. 81515. COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10921/20/961]

W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 06.02.2020R., REP. A NR 1552/2020, NOTARIUSZ
PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 25 UST. 1 STATUTU
2020-01-24 16/2020 308 36708
Poz. 36708. COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/584/20/679]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Poz. 36708. COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/584/20/679]

W dniu 17.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
2019-11-07 216/2019 325 1112975
Poz. 1112975. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75705/19/144]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEDLA 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. 86092308277
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MOŁ-
DAWA 2. MARCIN RAFAŁ 3. 76060300798 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1112975. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75705/19/144]

W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BEDLA 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. 86092308277
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MOŁ-
DAWA 2. MARCIN RAFAŁ 3. 76060300798 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
2019-05-30 104/2019 681 339724
Poz. 339724. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114604/19/744]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339724. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114604/19/744]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 681 339725
Poz. 339725. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114604/19/145]W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339725. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114604/19/145]W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 681 339726
Poz. 339726. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114605/19/857]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339726. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114605/19/857]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-30 104/2019 681 339727
Poz. 339727. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114605/19/258]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 339727. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/114605/19/258]

W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-05-07 87/2019 383 264229
Poz. 264229. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29880/19/57]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2019R., REP. A NR
3593/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
ART. 23 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 264229. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29880/19/57]

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.03.2019R., REP. A NR
3593/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KAN-
CELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA
ART. 23 STATUTU SPÓŁKI
2019-03-08 48/2019 272 103944
Poz. 103944. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10674/19/492]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. GMUR 2. KRZYSZTOF
3. 72082905773
Poz. 103944. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10674/19/492]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. GMUR 2. KRZYSZTOF
3. 72082905773
2018-09-05 172/2018 423 354368
Poz. 354368. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191764/18/466]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354368. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191764/18/466]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 423 354369
Poz. 354369. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191765/18/867]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354369. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191765/18/867]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 51 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 423 354370
Poz. 354370. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191766/18/268]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354370. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191766/18/268]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-05 172/2018 423 354371
Poz. 354371. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191767/18/669]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 354371. COPERNICUS CAPITAL TOWARZY-
STWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000206615. SYSTEM, wpis do
rejestru: 25.05.2004.
[RDF/191767/18/669]

W dniu 26.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-03-05 45/2018 287 60950
Poz. 60950. COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2926/18/124]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BILLEWICZ 2. MARCIN ANDRZEJ 3. 72121104415
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY
DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. HUZAREK 2. ARKADIUSZ RADOSŁAW
3. 74012002453 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SKOWROŃSKI 2. GRZEGORZ
3. 83110702930
Poz. 60950. COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000206615. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.05.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2926/18/124]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji


podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BILLEWICZ 2. MARCIN ANDRZEJ 3. 72121104415
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY
DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. HUZAREK 2. ARKADIUSZ RADOSŁAW
3. 74012002453 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SKOWROŃSKI 2. GRZEGORZ
3. 83110702930

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki