Szczegóły spółki

Nazwa CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7781027841
REGON 630385038
KRS 0000189335
Adres ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 8122Z — specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.81 0.83
Zadłużenie / kapitał (D/E) 4.13 4.72
Płynność bieżąca (CR) 1.19 1.15
Płynność szybka (QR) 1.19 1.15
Złota/srebrna reguła bilansowa 4.13 4.72
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 8.34% 6.35%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 89.69% 87.97%
Rentowność aktywów (ROA) 17.47% 15.39%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-21 119/2019 513 436222
Poz. 436222. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/123]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436222. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/123]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 513 436223
Poz. 436223. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/524]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436223. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/524]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 513 436224
Poz. 436224. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/925]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436224. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/925]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-21 119/2019 513 436225
Poz. 436225. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/326]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 436225. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/122665/19/326]

W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-12-18 244/2018 487 1174188
Poz. 1174188. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28074/18/458]

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUBÁT 2. ZDENĚK
2 1. DZURILLOVÁ 2. JANA 3 1. MATHIA 2. JOZEF
wpisać: 4 1. STRABURZYŃSKA 2. MAŁGORZATA


3. 48123101866 5 1. MACIEJEWSKA 2. AGATA
KINGA 3. 85010703048 6 1. ŚMIAŁEK 2. PRZEMY-
SŁAW 3. 73031403717
Poz. 1174188. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/28074/18/458]

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KUBÁT 2. ZDENĚK
2 1. DZURILLOVÁ 2. JANA 3 1. MATHIA 2. JOZEF
wpisać: 4 1. STRABURZYŃSKA 2. MAŁGORZATA


3. 48123101866 5 1. MACIEJEWSKA 2. AGATA
KINGA 3. 85010703048 6 1. ŚMIAŁEK 2. PRZEMY-
SŁAW 3. 73031403717
2018-08-23 163/2018 231 329456
Poz. 329456. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335.SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/173656/18/974]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 329456. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335.SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/173656/18/974]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-23 163/2018 231 329458
Poz. 329458. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335.SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/173658/18/776]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 329458. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335.SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/173658/18/776]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-08-23 163/2018 231 329459
Poz. 329459. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335.SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/173659/18/177]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 329459. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000189335.SYSTEM, wpis do rejestru:
02.02.2004.
[RDF/173659/18/177]

W dniu 22.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-25 101/2018 16 22120
Poz. 22120. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000189335. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
2 lutego 2004 r.
[BMSiG-21657/2018]

Zarząd CLAR SYSTEM S.A. z siedzibą w Poznaniu na pod-
stawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 6 b Statutu Spółki informuje,
że został utracony przez akcjonariusza dokument odcinka
zbiorowego 522 akcji zwykłych imiennych serii A, numery od
001 do 522, należący zgodnie z księgą akcyjną do Clar System
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną w KRS pod nume-
rem 0000411842.

Zarząd Spółki wzywa osoby, które są posiadaczami lub innymi
osobami roszczącymi sobie prawa do utraconych akcji, aby
pod rygorem dokonania ich umorzenia w ciągu 2 tygodni od
dnia publikacji tego ogłoszenia zgłosiły na piśmie Zarządowi
Spółki sprzeciw wobec umorzenia zawierający umotywowane
roszczenia lub by okazały Spółce dokumenty akcji, o których
mowa powyżej, ewentualnie by w inny sposób wykazały przy-
sługujące im prawa.
Poz. 22120. CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000189335. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIA-
STO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
2 lutego 2004 r.
[BMSiG-21657/2018]

Zarząd CLAR SYSTEM S.A. z siedzibą w Poznaniu na pod-
stawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 6 b Statutu Spółki informuje,
że został utracony przez akcjonariusza dokument odcinka
zbiorowego 522 akcji zwykłych imiennych serii A, numery od
001 do 522, należący zgodnie z księgą akcyjną do Clar System
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną w KRS pod nume-
rem 0000411842.

Zarząd Spółki wzywa osoby, które są posiadaczami lub innymi
osobami roszczącymi sobie prawa do utraconych akcji, aby
pod rygorem dokonania ich umorzenia w ciągu 2 tygodni od
dnia publikacji tego ogłoszenia zgłosiły na piśmie Zarządowi
Spółki sprzeciw wobec umorzenia zawierający umotywowane
roszczenia lub by okazały Spółce dokumenty akcji, o których
mowa powyżej, ewentualnie by w inny sposób wykazały przy-
sługujące im prawa.

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki