Szczegóły spółki

Nazwa ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5212949220
REGON 010919155
KRS 0000188954
Adres ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 3.62 2.99
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.38 -1.5
Płynność bieżąca (CR) 3.27 2.34
Płynność szybka (QR) 3.27 2.34
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.38 -1.5
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 3287.46% -2802.97%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -13.65% 22.04%
Rentowność aktywów (ROA) 35.81% -43.89%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-05 129/2019 1069 569695
Poz. 569695. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134587/19/985]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569695. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134587/19/985]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1069 569696
Poz. 569696. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134588/19/697]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569696. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134588/19/697]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1069 569697
Poz. 569697. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134588/19/98]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569697. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134588/19/98]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-05 129/2019 1069 569698
Poz. 569698. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134588/19/499]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 569698. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/134588/19/499]

W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-01-16 11/2019 266 26605
Poz. 26605. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.01.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88225/18/498]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ORDY-
NACKA nr domu 11 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-364
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. BOBROWIECKA
nr domu 8 kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Poz. 26605. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR-
SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 22.01.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/88225/18/498]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykre-
ślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ORDY-
NACKA nr domu 11 nr lokalu 4 kod pocztowy 00-364
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
scowość WARSZAWA ulica UL. BOBROWIECKA
nr domu 8 kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
2018-09-21 184/2018 574 458999
Poz. 458999. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294342/18/901]


W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 458999. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294342/18/901]


W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 574 459000
Poz. 459000. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294343/18/302]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459000. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294343/18/302]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 574 459001
Poz. 459001. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294344/18/703]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459001. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294344/18/703]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-21 184/2018 574 459002
Poz. 459002. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294345/18/104]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 459002. ARIMA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000188954. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.01.2004.
[RDF/294345/18/104]

W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki