Szczegóły spółki

Nazwa "BROWAR KUNTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP 8762238282
REGON 871687181
KRS 0000181347
Adres ul. gen. Sikorskiego 35, 86-300 Grudziądz
Telefon 560228462011
Faks 560228462011
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 1105Z — produkcja piwa
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe

Brak danych

Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-01-16 11/2019 174 25443
Poz. 25443. „BROWAR KUNTER” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181347.
SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2003.
[RDF/941576/19/915]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 25443. „BROWAR KUNTER” SPÓŁKA Z OGRA-
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181347.
SYSTEM, wpis do rejestru: 27.11.2003.
[RDF/941576/19/915]

W dniu 09.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki