Szczegóły spółki

Nazwa "NORAUTRON" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8290007485
REGON 730188926
KRS 0000181127
Adres ul. Henrykowska 16, 98-220 Zduńska Wola
Telefon 8234151
Faks 8234151
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • 2561Z — obróbka metali i nakładanie powłok na metale
  • 2562Z — obróbka mechaniczna elementów metalowych
  • 2599Z — produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 2651Z — produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.75 0.95
Zadłużenie / kapitał (D/E) 2.99 20.31
Płynność bieżąca (CR) 1.08 0.98
Płynność szybka (QR) 0.6 0.5
Złota/srebrna reguła bilansowa 2.99 20.31
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -40.74% -22.86%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -105.69% -436.52%
Rentowność aktywów (ROA) -26.52% -20.49%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-07-09 132/2020 417 401844
Poz. 401844. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/212503/20/606]

W dniu 28.11.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401844. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/212503/20/606]

W dniu 28.11.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 417 401845
Poz. 401845. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/212503/20/7]

W dniu 28.11.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401845. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/212503/20/7]

W dniu 28.11.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-07-09 132/2020 417 401846
Poz. 401846. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/212503/20/408]

W dniu 28.11.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 401846. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/212503/20/408]

W dniu 28.11.2003 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
2020-03-13 51/2020 347 118652
Poz. 118652. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4707/20/800]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GORĄCA
2. WIESŁAWA 3. 60020411602 4. PROKURA ŁĄCZNA-
-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. KORA-
LEWSKA 2. ANNA 3. 67102408604 4. PROKURA
MIESZANA-PROKURENT JEST UMOCOWANY
WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 118652. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4707/20/800]

W dniu 06.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GORĄCA
2. WIESŁAWA 3. 60020411602 4. PROKURA ŁĄCZNA-
-Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wpisać: 2 1. KORA-
LEWSKA 2. ANNA 3. 67102408604 4. PROKURA
MIESZANA-PROKURENT JEST UMOCOWANY
WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI
WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
2019-06-26 122/2019 656 463680
Poz. 463680. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13186/19/323]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2019 R., NOTARIUSZ
ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA WTOMA-
SZOWIE MAZOWIECKIM, REP. A NR 7320/2019
- ZMIANA § 23 STATUTU SPÓŁKI
Poz. 463680. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13186/19/323]

W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 22.05.2019 R., NOTARIUSZ
ADAM GRAD, KANCELARIA NOTARIALNA WTOMA-
SZOWIE MAZOWIECKIM, REP. A NR 7320/2019
- ZMIANA § 23 STATUTU SPÓŁKI
2019-06-11 112/2019 558 384609
Poz. 384609. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118275/19/115]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 384609. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118275/19/115]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-11 112/2019 558 384610
Poz. 384610. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118275/19/516]
W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 384610. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118275/19/516]
W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-11 112/2019 559 384611
Poz. 384611. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118275/19/917]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 384611. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118275/19/917]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-11 112/2019 559 384612
Poz. 384612. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118276/19/629]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 384612. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/118276/19/629]

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-20 224/2018 1713 1092327
Poz. 1092327. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21880/18/486]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PIÓRO 2. KRZYSZTOF 3. 81120307415 5. WICE-
-PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1092327. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21880/18/486]

W dniu 12.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. PIÓRO 2. KRZYSZTOF 3. 81120307415 5. WICE-
-PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-08-07 152/2018 210 311169
Poz. 311169. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13104/18/950]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ANDRZEJEWSKI 2. WOJCIECH JÓZEF
3. 52042300231 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 311169. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13104/18/950]

W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. ANDRZEJEWSKI 2. WOJCIECH JÓZEF
3. 52042300231 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-06-04 106/2018 453 151235
Poz. 151235. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66299/18/193]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 01.12.2017
Poz. 151235. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66299/18/193]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 01.12.2017
2018-06-04 106/2018 453 151236
Poz. 151236. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66300/18/796]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 01.12.2017
Poz. 151236. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66300/18/796]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 01.12.2017
2018-06-04 106/2018 453 151237
Poz. 151237. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66301/18/197]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 01.12.2017
Poz. 151237. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66301/18/197]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 01.12.2017
2018-06-04 106/2018 453 151238
Poz. 151238. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66302/18/598]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 01.12.2017
Poz. 151238. „NORAUTRON” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000181127. SYSTEM, wpis do rejestru:
28.11.2003.
[RDF/66302/18/598]

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 01.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki