Szczegóły spółki

Nazwa STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9440002203
REGON 350859240
KRS 0000179510
Adres ul. Jana Zamoyskiego 27 lok. 5, 30-519 Kraków
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6810Z — kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6831Z — pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • 6491Z — leasing finansowy
  • 7711Z — wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  • 4511Z — sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.91 0.93
Zadłużenie / kapitał (D/E) 10.27 14.09
Płynność bieżąca (CR) 0.47 3.98
Płynność szybka (QR) 0.47 3.98
Złota/srebrna reguła bilansowa 10.27 14.09
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 1.62% 26.14%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.27% 49.56%
Rentowność aktywów (ROA) 0.47% 3.28%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2020-02-27 40/2020 288 90658
Poz. 90658. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000179510. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1375/20/628]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@STARYKA-
ZIMIERZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
STARYKAZIMIERZ.PL
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SŁABOŃSKI 2. LESZEK WOJCIECH
3. 57091606192 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. SŁABOŃSKA 2. ALICJA OLGA
3. 57090908721 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SIKORA 2. JACEK PIOTR
3. 64082308410 2 1. SŁABOŃSKA 2. ALICJA OLGA
3. 57090908721 wpisać: 3 1. SŁABOŃSKI 2. SZY-
MON 3. 81121302693 4 1. SCHAEFFER 2. AGATA
3. 83102902542
Poz. 90658. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000179510. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1375/20/628]

W dniu 21.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej BIURO@STARYKA-
ZIMIERZ.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
STARYKAZIMIERZ.PL
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykre-
ślić: 1 1. SŁABOŃSKI 2. LESZEK WOJCIECH
3. 57091606192 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. SŁABOŃSKA 2. ALICJA OLGA
3. 57090908721 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD-
ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. SIKORA 2. JACEK PIOTR
3. 64082308410 2 1. SŁABOŃSKA 2. ALICJA OLGA
3. 57090908721 wpisać: 3 1. SŁABOŃSKI 2. SZY-
MON 3. 81121302693 4 1. SCHAEFFER 2. AGATA
3. 83102902542
2018-11-16 222/2018 1273 1052651
Poz. 1052651. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000179510. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2003.
[RDF/841330/18/950]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052651. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000179510. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2003.
[RDF/841330/18/950]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1273 1052652
Poz. 1052652. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000179510. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2003.
[RDF/841331/18/351]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052652. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000179510. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2003.
[RDF/841331/18/351]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-11-16 222/2018 1273 1052653
Poz. 1052653. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000179510. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2003.
[RDF/841332/18/752]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1052653. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000179510. SYSTEM, wpis do
rejestru: 14.11.2003.
[RDF/841332/18/752]

W dniu 26.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-04-06 68/2018 266 92997
Poz. 92997. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000179510. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9435/18/36]

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2018 okres OD
01.01.2005 DO 31.12.2005 1 4. OD 01.01.2005 DO
31.12.2005
Poz. 92997. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000179510. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9435/18/36]

W dniu 29.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2018 okres OD
01.01.2005 DO 31.12.2005 1 4. OD 01.01.2005 DO
31.12.2005
2018-02-27 41/2018 305 55513
Poz. 55513. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000179510. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5508/18/93]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2018 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
08.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 1. data złożenia 08.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.01.2015 1 2. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 55513. STARY KAZIMIERZ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000179510. SĄD REJONOWY DLA KRA-
KOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
WEGO, wpis do rejestru: 14.11.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5508/18/93]

W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumen-
tach wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2018 okres
OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia
08.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 1. data złożenia 08.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.01.2015 1 2. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki