Szczegóły spółki

Nazwa RUDOPORT SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5831042647
REGON 190972431
KRS 0000175343
Adres ul. Budowniczych Portu Północnego 24, 80-601 Gdańsk
Telefon 586 213 695
Faks 586 213 695
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 5224A — przeładunek towarów w portach morskich
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 6.41 3.51
Zadłużenie / kapitał (D/E) -1.18 -1.4
Płynność bieżąca (CR) 0.16 0.29
Płynność szybka (QR) 0.16 0.29
Złota/srebrna reguła bilansowa -1.18 -1.4
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 0.04% 0.01%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -0.2% -0.07%
Rentowność aktywów (ROA) 1.07% 0.18%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki