Szczegóły spółki

Nazwa DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9541863415
REGON 273247884
KRS 0000166177
Adres ul. ks. Franciszka Ścigały 14, 40-205 Katowice
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
 • 3530Z — wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.25
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.33 0.33
Płynność bieżąca (CR) 1.58 1.42
Płynność szybka (QR) 1.33 0.89
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.33 0.33
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 7.93% 3.96%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5.2% 2.67%
Rentowność aktywów (ROA) 3.92% 2.0%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-04 234/2019 287 1155123
Poz. 1155123. DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32384/19/666]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ZEC.
KATOWICE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicz-
nej SEKRETARIAT.DPE@DALKIA.COM wykreślić:
4. Adres strony internetowej WWW.ZEC.KATOWICE.
PL wpisać: 4. Adres strony internetowej DALKIA-
POLSKAENERGIA.COM
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji:
1. DK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147495252) wykreślić:
1. DK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. DALKIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SKALSKI 2. ROBERT 3. 77072714997
5. ZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. NOWAK 2. JANUSZ 3. 57080403096
5. ZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1155123. DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/32384/19/666]

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 67 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ZEC.
KATOWICE.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicz-
nej SEKRETARIAT.DPE@DALKIA.COM wykreślić:
4. Adres strony internetowej WWW.ZEC.KATOWICE.
PL wpisać: 4. Adres strony internetowej DALKIA-
POLSKAENERGIA.COM
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 (dla pozycji:
1. DK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147495252) wykreślić:
1. DK ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. DALKIA POL-
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SKALSKI 2. ROBERT 3. 77072714997
5. ZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. NOWAK 2. JANUSZ 3. 57080403096
5. ZASTĘPCA PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2019-08-05 150/2019 396 947194
Poz. 947194. DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21342/19/502]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWALE-
NIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI- AKT
NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2019 ROKU W WARSZA-
WIE, REP. A NR 3686/2019 SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM JOANNĄ WISZNIEWSKĄ PROWA-
DZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE

Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PALACZ 2. ADAM
ROMAN 3. 78061704298
Poz. 947194. DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ
VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/21342/19/502]

W dniu 29.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 66 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁADY
ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA wpisać:
3. DALKIA POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. UCHWALE-
NIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU SPÓŁKI- AKT
NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2019 ROKU W WARSZA-
WIE, REP. A NR 3686/2019 SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM JOANNĄ WISZNIEWSKĄ PROWA-
DZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE

Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PALACZ 2. ADAM
ROMAN 3. 78061704298
2019-07-11 133/2019 1146 650096
Poz. 650096. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17846/19/30]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. AZZOPARDI 2. ANAIS
Poz. 650096. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17846/19/30]

W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 65 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. AZZOPARDI 2. ANAIS
2019-07-03 127/2019 1095 531724
Poz. 531724. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131536/19/336]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531724. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131536/19/336]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 61 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1095 531725
Poz. 531725. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131536/19/737]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531725. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131536/19/737]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 62 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1095 531726
Poz. 531726. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131536/19/138]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531726. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131536/19/138]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 63 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-03 127/2019 1095 531727
Poz. 531727. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131537/19/850]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 531727. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/131537/19/850]

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 64 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-05 68/2019 711 181571
Poz. 181571. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8216/19/525]

W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LADRIERE 2. JÉRÔME
2 1. DAMOUR DUTEIL 2. DIANE wpisać: 3 1. IGNA-
SIAK 2. GRÉGOIRE 4 1. BRÉMONT 2. FABIEN
Poz. 181571. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8216/19/525]

W dniu 29.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 60 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LADRIERE 2. JÉRÔME
2 1. DAMOUR DUTEIL 2. DIANE wpisać: 3 1. IGNA-
SIAK 2. GRÉGOIRE 4 1. BRÉMONT 2. FABIEN
2018-09-13 178/2018 560 398951
Poz. 398951. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233766/18/438]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398951. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233766/18/438]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 56 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 560 398952
Poz. 398952. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233767/18/839]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398952. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233767/18/839]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 57 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 560 398953
Poz. 398953. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233768/18/240]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398953. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233768/18/240]

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 58 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-09-13 178/2018 560 398954
Poz. 398954. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233769/18/641]W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 398954. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SYSTEM,
wpis do rejestru: 03.07.2003.
[RDF/233769/18/641]W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 59 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-05-23 99/2018 354 131934
Poz. 131934. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12749/18/774]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KROPORNICKA 2. KRYSTYNA 3. 62030512049
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. GARCZYŃSKI 2. PIOTR 3. 70041811952
5. ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 131934. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12749/18/774]

W dniu 11.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 55 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KROPORNICKA 2. KRYSTYNA 3. 62030512049
5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpi-
sać: 2 1. GARCZYŃSKI 2. PIOTR 3. 70041811952
5. ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
2018-03-05 45/2018 291 60992
Poz. 60992. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5317/18/811]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. DESCHAUX 2. THIERRY FRANCOIS
CHRISTIAN 3. 62112913375 5. CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. CHODKOWSKI 2. JACEK JANUSZ
3. 78073104196 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 60992. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/5317/18/811]

W dniu 26.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 54 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI)
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. DESCHAUX 2. THIERRY FRANCOIS
CHRISTIAN 3. 62112913375 5. CZŁONEK RADY
NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. CHODKOWSKI 2. JACEK JANUSZ
3. 78073104196 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2018-03-02 44/2018 252 59531
Poz. 59531. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2355/18/80]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHUDY 2. JACEK TADEUSZ 3. 62041007756
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DESCHAUX
2. THIERRY FRANCOIS CHRISTIAN 3. 62112913375
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELE-
GOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRE-
ZESA ZARZĄDU 6. NIE      h) Spółdzielnie
Poz. 59531. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2355/18/80]

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 53 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHUDY 2. JACEK TADEUSZ 3. 62041007756
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DESCHAUX
2. THIERRY FRANCOIS CHRISTIAN 3. 62112913375
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELE-
GOWANY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRE-
ZESA ZARZĄDU 6. NIE      h) Spółdzielnie
2018-01-22 15/2018 377 19903
Poz. 19903. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53300/17/573]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PALACZ 2. ADAM
ROMAN 3. 78061704298
Poz. 19903. ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000166177. SĄD REJO-
NOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/53300/17/573]

W dniu 15.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 52 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. PALACZ 2. ADAM
ROMAN 3. 78061704298

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki