Szczegóły spółki

Nazwa POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP b/d
REGON b/d
KRS 0000165026
Adres Włościańska 35A, 01-710 Warszawa
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.07 0.07
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.07 0.08
Płynność bieżąca (CR) 15.74 15.33
Płynność szybka (QR) 15.73 15.33
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.07 0.08
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -23.2% -6.47%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -23.17% -6.7%
Rentowność aktywów (ROA) -21.61% -6.22%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-07-29 145/2019 1074 890430
Poz. 890430. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50283/19/36]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019, REP. A NR 5215/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, § 10, § 11 I § 12 STA-
TUTU SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PERSZEWSKI
2. PIOTR 3. 50030410870 wpisać: 2 1. SENATOR
2. ANNA 3. 65111204529
Poz. 890430. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50283/19/36]

W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 28.06.2019, REP. A NR 5215/2019, NOTARIUSZ
PAWEŁ DĄBROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIANA: § 6, § 10, § 11 I § 12 STA-
TUTU SPÓŁKI, TEKST JEDNOLITY
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PERSZEWSKI
2. PIOTR 3. 50030410870 wpisać: 2 1. SENATOR
2. ANNA 3. 65111204529
2019-07-10 132/2019 1123 629859
Poz. 629859. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139966/19/380]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629859. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139966/19/380]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1123 629860
Poz. 629860. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139966/19/781]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629860. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139966/19/781]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1123 629861
Poz. 629861. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139967/19/493]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629861. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139967/19/493]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-10 132/2019 1123 629862
Poz. 629862. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139967/19/894]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 629862. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/139967/19/894]

W dniu 03.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-11-05 214/2018 1218 910605
Poz. 910605. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38721/18/364]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RAKOWSKA ZAJĄC
2. KLAUDIA 3. 83042404120 wpisać: 2 1. PROKOPO-
WICZ 2. DARIUSZ 3. 71022706777
Poz. 910605. POLSKIE CENTRA HANDLOWO - USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WAR-
SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO-
WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38721/18/364]

W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. RAKOWSKA ZAJĄC
2. KLAUDIA 3. 83042404120 wpisać: 2 1. PROKOPO-
WICZ 2. DARIUSZ 3. 71022706777
2018-07-09 131/2018 346 252450
Poz. 252450. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113007/18/122]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252450. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113007/18/122]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 346 252451
Poz. 252451. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113008/18/523]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252451. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113008/18/523]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 346 252452
Poz. 252452. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113009/18/924]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252452. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA.KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113009/18/924]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-07-09 131/2018 346 252453
Poz. 252453. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113010/18/636]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 252453. POLSKIE CENTRA HANDLOWO-USŁU-
GOWE SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000165026. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 28.06.2003.
[RDF/113010/18/636]

W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki