Szczegóły spółki

Nazwa PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7350009666
REGON 490753850
KRS 0000164949
Adres ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ
Telefon 0182662887
Faks 0182662887
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4211Z — roboty związane z budową dróg i autostrad
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-03-27 61/2020 13
Poz. 16692. PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRO-
GOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Targu.
KRS 0000164949. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 czerwca 2003 r.
[BMSiG-16190/2020]

Zarząd Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mosto-
wego S.A. z siedzibą w Nowym Targu, KRS 164949, ogła-
sza, że uchwałą Zarządu z dnia 28.02.2020 r. unieważ-
niono dokumenty 1200 akcji imiennych serii A o numerach
A003163601-A003164800, objętych jednym odcinkiem zbio-
rowym akcji z dnia 3.01.2006 r.
Poz. 16692. PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRO-
GOWO-MOSTOWE SPÓŁKA AKCYJNA w Nowym Targu.
KRS 0000164949. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓD-
MIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 czerwca 2003 r.
[BMSiG-16190/2020]

Zarząd Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mosto-
wego S.A. z siedzibą w Nowym Targu, KRS 164949, ogła-
sza, że uchwałą Zarządu z dnia 28.02.2020 r. unieważ-
niono dokumenty 1200 akcji imiennych serii A o numerach
A003163601-A003164800, objętych jednym odcinkiem zbio-
rowym akcji z dnia 3.01.2006 r.