Szczegóły spółki

Nazwa DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
NIP 9591282301
REGON 290993855
KRS 0000157306
Adres ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2020-03-20 56/2020 15
Poz. 15793. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-15332/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicz-
nej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku,
wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie sygn. akt
V GU 471/19, z uproszczonego wniosku dłużnika Dorbud S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000157306)
o ogłoszenie upadłości Dorbud S.A. w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Kielcach (KRS nr 0000175306), postanowił:... (rozwiń)
Poz. 15793. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-15332/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicz-
nej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku,
wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie sygn. akt
V GU 471/19, z uproszczonego wniosku dłużnika Dorbud S.A.
w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000157306)
o ogłoszenie upadłości Dorbud S.A. w restrukturyzacji z sie-
dzibą w Kielcach (KRS nr 0000175306), postanowił:... (rozwiń)
2020-01-22 14/2020 48
Poz. 3371. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-2721/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym
w sprawie z uproszczonego wniosku dłużnika DORBUD S.A.
z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000157306) o ogłoszenie
upadłości DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach (sygn. akt
V GU 471/19), postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika
DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000157306,
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję kwali-
fikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.
Poz. 3371. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GU 471/19.
[BMSiG-2721/2020]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 roku, wydanym
w sprawie z uproszczonego wniosku dłużnika DORBUD S.A.
z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000157306) o ogłoszenie
upadłości DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach (sygn. akt
V GU 471/19), postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika
DORBUD S.A. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000157306,
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego
w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję kwali-
fikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.
2019-10-22 205/2019 111
Poz. 54477. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-54019/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt
V GRs 1/19, zmieniono zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306) w ten sposób, że zwolniono z funkcji
zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000591282) i powołano na
zarządcę Marcina Gonigroszka - numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 968 (V GRs 1/19).
Poz. 54477. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-54019/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia,
iż postanowieniem z dnia 7 października 2019 roku, sygn. akt
V GRs 1/19, zmieniono zarządcę w postępowaniu sanacyjnym
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306) w ten sposób, że zwolniono z funkcji
zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.
z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000591282) i powołano na
zarządcę Marcina Gonigroszka - numer licencji doradcy
restrukturyzacyjnego 968 (V GRs 1/19).
2019-10-15 200/2019 87
Poz. 53135. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-52782/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, iż postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku,
sygn. akt V GRs 1/19, umorzono postępowanie sanacyjne
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306).... (rozwiń)
Poz. 53135. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/19.
[BMSiG-52782/2019]

Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiada-
mia, iż postanowieniem z dnia 4 października 2019 roku,
sygn. akt V GRs 1/19, umorzono postępowanie sanacyjne
dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kiel-
cach (KRS 0000157306).... (rozwiń)
2019-07-12 134/2019 1103
Poz. 669310. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/916]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669310. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/916]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-07-12 134/2019 1103
Poz. 669311. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/317]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 669311. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SYS-
TEM, wpis do rejestru: 31.03.2003.
[RDF/143541/19/317]

W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-04-03 66/2019 82
Poz. 17795. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-17070/2019]

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI... (rozwiń)
Poz. 17795. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTU-
RYZACJI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r.,
sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-17070/2019]

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI... (rozwiń)
2018-12-11 239/2018 451
Poz. 1160904. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/11184/18/376]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DORBUD
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. DORBUD SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wykreślić: 1 1. organ SĄD REJONOWY W KIEL-
CACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS.
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH
nr V GU 271/17 data 12.01.2018 wpisać: 1. organ SĄD
REJONOWY W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUK-
TURYZACYJNYCH nr V GU 271/17 data 12.01.2018
wykreślić: 2. sposób 02.11.2018 data UMORZENIE
POSTĘPOWANIA - POSTANOWIENIE SĄDU REJO-
NOWEGO W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY, SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH, SYGN. AKT
V GRS 1/18
Poz. 1160904. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA
W RESTRUKTURYZACJI. KRS 0000157306. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPO-
DARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.03.2003.
[KI.X NS-REJ.KRS/11184/18/376]

W dniu 29.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DORBUD
SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. DORBUD SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu napraw-
czym wykreślić: 1 1. organ SĄD REJONOWY W KIEL-
CACH V WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS.
UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH
nr V GU 271/17 data 12.01.2018 wpisać: 1. organ SĄD
REJONOWY W KIELCACH V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUK-
TURYZACYJNYCH nr V GU 271/17 data 12.01.2018
wykreślić: 2. sposób 02.11.2018 data UMORZENIE
POSTĘPOWANIA - POSTANOWIENIE SĄDU REJO-
NOWEGO W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODAR-
CZY, SEKCJA DS. UPADŁOŚCIOWYCH, SYGN. AKT
V GRS 1/18
2018-07-06 130/2018 73
Poz. 29944. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2.
[BMSiG-29344/2018]

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306)
(sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2) w dniu 18 czerwca 2018 r. złożył
spis wierzytelności spornych, który można przeglądać w Biu-
rze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy
ul. Warszawskiej 44.
Poz. 29944. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2.
[BMSiG-29344/2018]

Niniejszym zawiadamia się, że zarządca w postępowaniu sana-
cyjnym DORBUD S.A. w restrukturyzacji (KRS nr 0000157306)
(sygn. akt V GRs 1/18-Ap 2) w dniu 18 czerwca 2018 r. złożył
spis wierzytelności spornych, który można przeglądać w Biu-
rze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy
ul. Warszawskiej 44.
2018-03-19 55/2018 48
Poz. 11768. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1.
[BMSiG-10841/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.
Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 1/18.... (rozwiń)
Poz. 11768. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18 - Ap 1.
[BMSiG-10841/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds.
Upadłościowych i Restukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 1/18.... (rozwiń)
2018-01-31 22/2018 58
Poz. 4667. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-3898/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do
publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 stycz-
nia 2018 roku:... (rozwiń)
Poz. 4667. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Kielcach.
KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru 31 marca 2003 r., sygn. akt V GRs 1/18.
[BMSiG-3898/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sek-
cja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do
publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 12 stycz-
nia 2018 roku:... (rozwiń)