Szczegóły spółki

Nazwa TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 8321003377
REGON 730181670
KRS 0000156036
Adres pl. Legionów 1, 98-300 Wieluń
Telefon 438 860 050
Faks 438 860 050
E-mail centrum@tzg.pl
WWW www.tzg.pl
PKD
  • 6110Z — działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.42 0.44
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.71 0.79
Płynność bieżąca (CR) 0.12 0.14
Płynność szybka (QR) 0.12 0.14
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.71 0.79
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -20.15% -25.78%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -17.12% -25.2%
Rentowność aktywów (ROA) -10.01% -14.11%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-12-24 248/2019 316 1187291
Poz. 1187291. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24599/19/329]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAMIŃSKA 2. ALEKSANDRA 3. 62052604786
5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozy-
cji: 1. WALACIK 2. BRYGIDA MAŁGORZATA
3. 76061105880) 5. PREZES ZARZĄDU wpisać:
5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. JAKU-
BOWSKI 2. MAREK JAN 3. 72070806655 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. BAWEŁKIEWICZ
2. ZBIGNIEW 3. 76080614217 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1187291. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24599/19/329]

W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAMIŃSKA 2. ALEKSANDRA 3. 62052604786
5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozy-
cji: 1. WALACIK 2. BRYGIDA MAŁGORZATA
3. 76061105880) 5. PREZES ZARZĄDU wpisać:
5. WICEPREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. JAKU-
BOWSKI 2. MAREK JAN 3. 72070806655 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. BAWEŁKIEWICZ
2. ZBIGNIEW 3. 76080614217 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
2019-10-31 212/2019 254 1102232
Poz. 1102232. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22515/19/15]

W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.06.2019 R. NOTARIUSZ JOLANTA TYMURA;
KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, AKT
NOTARIALNY REP. A NR 3154/2019 ZMIENIONO: §13
PKT 1, 3 ORAZ DODANO PKT 15; §14 PKT 1, 3 ORAZ
DODANO PKT 7; §15 UST.4 LIT. L,N ORAZ DODANO
LIT. O.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MODRZE-
JEWSKI 2. ANDRZEJ 3. 54041715430 2 1. MARAS
2. GRZEGORZ LESZEK 3. 67010401737 3 1. PIKUŁA
2. MAREK 3. 60042117195 4 1. OWCZAREK 2. ALEK-
SANDER IRENEUSZ 3. 58022606658 5 1. DĄBROW-
SKI 2. ZBIGNIEW ADAM 3. 65031607475 wpisać:
6 1. MATŁAWSKA 2. GRAŻYNA MAŁGORZATA
3. 58100205447 7 1. KARCZMAR 2. RADOSŁAW
PIOTR 3. 82082303150 8 1. PORĘBSKA 2. MAŁGO-
RZATA ANNA 3. 62042503824
Poz. 1102232. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22515/19/15]

W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 10.06.2019 R. NOTARIUSZ JOLANTA TYMURA;
KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU, AKT
NOTARIALNY REP. A NR 3154/2019 ZMIENIONO: §13
PKT 1, 3 ORAZ DODANO PKT 15; §14 PKT 1, 3 ORAZ
DODANO PKT 7; §15 UST.4 LIT. L,N ORAZ DODANO
LIT. O.
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wcho-
dzących w skład organu wykreślić: 1 1. MODRZE-
JEWSKI 2. ANDRZEJ 3. 54041715430 2 1. MARAS
2. GRZEGORZ LESZEK 3. 67010401737 3 1. PIKUŁA
2. MAREK 3. 60042117195 4 1. OWCZAREK 2. ALEK-
SANDER IRENEUSZ 3. 58022606658 5 1. DĄBROW-
SKI 2. ZBIGNIEW ADAM 3. 65031607475 wpisać:
6 1. MATŁAWSKA 2. GRAŻYNA MAŁGORZATA
3. 58100205447 7 1. KARCZMAR 2. RADOSŁAW
PIOTR 3. 82082303150 8 1. PORĘBSKA 2. MAŁGO-
RZATA ANNA 3. 62042503824
2019-03-08 48/2019 276 104014
Poz. 104014. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3177/19/396]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.01.2019 R. NR REP. 291/2019, NOT. JOLANTA


TYMURA, KN W WIELUNIU - ZMIANA PAR. 14 UST.
1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KĄCKI 2. TOMASZ
BERNARD 3. 73120314519 2 1. PICHLAK 2. MAŁ-
GORZATA 3. 67080504123 wpisać: 3 1. OWCZA-
REK 2. ALEKSANDER IRENEUSZ 3. 58022606658
4 1. DĄBROWSKI 2. ZBIGNIEW ADAM
3. 65031607475
Poz. 104014. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3177/19/396]

W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 16.01.2019 R. NR REP. 291/2019, NOT. JOLANTA


TYMURA, KN W WIELUNIU - ZMIANA PAR. 14 UST.
1 STATUTU SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KĄCKI 2. TOMASZ
BERNARD 3. 73120314519 2 1. PICHLAK 2. MAŁ-
GORZATA 3. 67080504123 wpisać: 3 1. OWCZA-
REK 2. ALEKSANDER IRENEUSZ 3. 58022606658
4 1. DĄBROWSKI 2. ZBIGNIEW ADAM
3. 65031607475
2018-04-18 76/2018 291 102453
Poz. 102453. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3734/18/512]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIMBOR 2. RAFAŁ STANISŁAW 3. 77073100935
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JAKU-
BOWSKI 2. MAREK JAN 3. 72070806655 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 102453. TELEKOMUNIKACJA ZWIĄZKU
GMIN ZIEMI WIELUŃSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000156036. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJE-
STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3734/18/512]

W dniu 11.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIMBOR 2. RAFAŁ STANISŁAW 3. 77073100935
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JAKU-
BOWSKI 2. MAREK JAN 3. 72070806655 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki