Szczegóły spółki

Nazwa FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH I MASZYN "SPOMASZ" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 9280007159
REGON 970517284
KRS 0000153804
Adres ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 2511Z — produkcja konstrukcji metalowych i ich części
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Treść
2019-05-20 96/2019 19
Poz. 25675. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-25431/2019]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
19 czerwca 2019 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, pod
adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 25675. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-25431/2019]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
19 czerwca 2019 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki, pod
adresem: ul. Fabryczna 14, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
2018-05-17 95/2018 18
Poz. 20693. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-20231/2018]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
14 czerwca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki pod
adresem: ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)
Poz. 20693. FABRYKA KONSTRUKCJI STALOWYCH
I MASZYN „SPOMASZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Żarach.
KRS 0000153804. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-20231/2018]

Zarząd Fabryki Konstrukcji Stalowych i Maszyn Spo-
masz Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żarach, pod adresem:
ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, wpisanej do Rejestru Przedsiębior-
ców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Kra-
jowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153804
(„Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402
§ 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zwołuje na dzień
14 czerwca 2018 r., na godzinę 1000, w siedzibie Spółki pod
adresem: ul. Okrzei 104, 68-200 Żary, Zwyczajne Walne Zgro-
madzenie Akcjonariuszy.... (rozwiń)