Szczegóły spółki

Nazwa "TARGO" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5861927882
REGON 191435238
KRS 0000152382
Adres ul. Inżynierska 78, 81-512 Gdynia
Telefon b.d.
Faks b.d.
E-mail b.d.
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.25 0.37
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.34 0.59
Płynność bieżąca (CR) 5.49 11.61
Płynność szybka (QR) 0.73 2.53
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.34 0.59
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) 15.53% 4.3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 13.35% 4.52%
Rentowność aktywów (ROA) 9.99% 2.85%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki