Szczegóły spółki

Nazwa "WIGRY - PROJEKT" SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 5270015190
REGON 010420473
KRS 0000148172
Adres ul. Raczkowska 183, 16-400 Suwałki
Telefon 875 654 176
Faks 875 654 176
E-mail wigrysa@wigryprojekt.pl
WWW b.d.
PKD
  • 4120Z — roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.05 0.04
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.06 0.05
Płynność bieżąca (CR) 30.01 36.61
Płynność szybka (QR) 28.05 34.27
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.06 0.05
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -4.62% -2.77%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -2.65% -1.5%
Rentowność aktywów (ROA) -2.51% -1.43%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data Numer Strona Pozycja Treść
2019-06-05 108/2019 377 360350
Poz. 360350. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116559/19/198]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 360350. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116559/19/198]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-05 108/2019 377 360351
Poz. 360351. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116560/19/801]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 360351. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116560/19/801]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-05 108/2019 377 360352
Poz. 360352. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116560/19/202]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 360352. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116560/19/202]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2019-06-05 108/2019 377 360353
Poz. 360353. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116560/19/603]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 360353. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/116560/19/603]

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2018-10-01 190/2018 678 519435
Poz. 519435. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334331/18/207]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519435. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334331/18/207]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 678 519436
Poz. 519436. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334332/18/608]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519436. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334332/18/608]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 678 519437
Poz. 519437. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334333/18/9]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519437. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334333/18/9]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2018-10-01 190/2018 678 519438
Poz. 519438. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334334/18/410]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 519438. „WIGRY - PROJEKT” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000148172. SYSTEM, wpis do
rejestru: 22.01.2003.
[RDF/334334/18/410]

W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki