Szczegóły spółki

Nazwa KI ONE SPÓŁKA AKCYJNA
NIP 7780045529
REGON 630183978
KRS 0000147322
Adres ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa
Telefon 0225223220
Faks 0225223220
E-mail s.michrowski@kihsa.com
WWW www.kihsa.com
PKD
  • 6420Z — działalność holdingów finansowych
  • 6920Z — działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
  • 7022Z — pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 6820Z — wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 6419Z — pozostałe pośrednictwo pieniężne
Sprawozdania finansowe
Roczne
Wskaźniki finansowe
2017 2018
Wypłacalność
Ogólne zadłużenie (DR) 0.02 0.02
Zadłużenie / kapitał (D/E) 0.02 0.02
Płynność bieżąca (CR) 65.65 50.39
Płynność szybka (QR) 65.65 50.39
Złota/srebrna reguła bilansowa 0.02 0.02
Rentowność
Rentowność sprzedaży (ROS) -293.39% 98.56%
Rentowność kapitału własnego (ROE) -18.95% 10.16%
Rentowność aktywów (ROA) -18.58% 9.92%
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Brak danych

Wyszukiwanie

Proszę podać numer KRS, PKD lub fragment nazwy spółki